กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เบิกจ่ายเงินโครงการ "อว.ลดค่าเทอม" แล้ว 29 แห่ง วงเงิน 2,250 ล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 สิงหาคม 2564 ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรี อว. เปิดเผยว่า ขณะนี้ อว. ได้เริ่มการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการ "อว.ลดค่าเทอม" แล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมีมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาที่ได้จัดส่งข้อมูลและผ่านการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องเสนอมายัง อว. แล้ว 29 แห่ง รวมเป็นเงิน 2,250 ล้านบาท ซึ่งมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาจะนำไปใช้ลดค่าเทอมและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ทั้งนี้ รัฐมนตรี อว. ได้เน้นย้ำให้กระบวนการอนุมัติงบประมาณมีความรวดเร็ว รัดกุม รอบคอบ ขั้นตอนการจ่ายเงินขอให้ดำเนินการอย่างโปร่งใส สามารถติดตามตรวจสอบการจ่ายเงินทุกขั้นตอน ไม่ให้เกิดการทุจริต

"อว.ลดค่าเทอม" เบิกจ่ายให้แล้ว 29 แห่ง วงเงิน 2,250 ล้านบาท

ดร.เอนก ยังกล่าวอีกว่า ...


"อว.ได้เร่งติดตามและตรวจสอบระบบการเบิกจ่ายเงินอย่างใกล้ชิด โดยเงินทุกบาที่่รัฐบาลสนับสนุน ต้องถึงมือนิสิต นักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินคืนกับนิสิตนักศึกษาที่ได้ชำระค่าเทอมและค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว หรือใช้ลดค่าเทอมและค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ที่กำลังจะชำระเงิน โดยมหาวิทยาลัยไม่เก็บเงินดังกล่าวไว้แต่อย่างใด"

  "อว.ลดค่าเทอม" เบิกจ่ายให้แล้ว 29 แห่ง วงเงิน 2,250 ล้านบาท

ด้าน ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานปลัด อว. ได้ตั้งศูนย์ประสานงานเรื่องดังกล่าวและทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด โดยใช้ระบบฐานข้อมูลการอุดมศึกษากลางของประเทศ ซึ่งดำเนินการได้อย่างรวดเร็วมาก และเมื่อสภาพัฒน์ สำนักงบประมาณและการทรวงการคลังได้ตรวจสอบโครงการแล้ว ส่งต่อให้กรมบัญชีกลางเพื่อโอนเงินโครงการนี้มาให้ อว. ซึ่ง อว.ได้สั่งการเบิกจ่ายไปยังมหาวิทยาลัยที่ได้จัดส่งและยืนยันข้อมูลเข้ามาครบถ้วนแล้วในสัปดาห์เดียวกันเลย

"อว.ลดค่าเทอม" เบิกจ่ายให้แล้ว 29 แห่ง วงเงิน 2,250 ล้านบาท