“เด็กอาชีวะ” ทุกสังกัดเฮ “รมว.ศธ.” เผย ครม.อนุมัติ อัตราค่าเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ งบกว่า 380 ล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 สิงหาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ตรีนุช เทียนทอง ใจความว่า

 

การประชุม ครม. ในวันนี้ กระทรวงศึกษาธิการของเราได้รับอนุมัติ ‘#อัตราค่าเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ’ สำหรับ #นักศึกษาอาชีวศึกษา ทุกสังกัด ใน 10 ประเภทวิชาตามหลักสูตร ปวช. ปี 2562 ชั้นปีที่ 1 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยประมาณการค่าใช้จ่ายกว่า 380 ล้านบาทค่ะ

 

โดยรายการนี้อนุมัติเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นมา เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีเครื่องมือพื้นฐานประจำตัวสำหรับใช้ในการฝึกปฏิบัติและการประกอบอาชีพ เช่น

 

เครื่องวัดแอมมิเตอร์ โวลมิเตอร์ สำหรับนักศึกษาสาขาไฟฟ้า ชุดมีดทำครัว อุปกรณ์ช่วยตวงวัด อุปกรณ์ทำอาหารและเบเกอรี่ สำหรับนักศึกษาสาขาอาหาร

 

เงินสนับสนุนในส่วนนี้จะเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับใช้ทำงานในสาขาอาชีพ ซึ่งแตกต่างจากอุปกรณ์ประจำตัวผู้เรียนจากค่าใช้จ่ายรายหัวเงินอุดหนุนเรียนฟรี เพื่อให้นักศึกษาได้รับการฝึกประสบการณ์อาชีพได้อย่างเต็มที่ตลอดหลักสูตร และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้วย

 

“เด็กอาชีวะ” รับเงินเยียวยาโควิด ใครได้สิทธิ์บ้าง ตรวจสอบที่นี่  

 

การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในปัจจุบันพัฒนาขึ้นมากค่ะ เราออกแบบหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนจนมีทักษะวิชาชีพที่ตอบโจทย์และสามารถป้อนบุคลากรเข้าสู่ตลาดงานได้จำนวนมากในแต่ละปี

 

ดิฉันขอขอบคุณ ครม. ที่เล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาวงการอาชีวศึกษาให้ได้รับโอกาสและพัฒนาศักยภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปค่ะ

 

ทั้งนี้ อัตราค่าเครื่องมือต่อคนต่อปีการศึกษาของทั้ง 10 ประเภทวิชา มีดังนี้

 

 ● อุตสาหกรรม 2,000 บาท

 ●พาณิชยกรรม 1,000 บาท

 ● ศิลปกรรม 1,000 บาท

 ● คหกรรม 1,200 บาท

 ● เกษตรกรรรม 1,600 บาท

 ● ประมง 1,200 บาท

 ● อุตสาหกรรมสิ่งทอ 1,200 บาท

 ● เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,800 บาท

 ● อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1,200 บาท

 ● อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 1,000 บาท

 

“เด็กอาชีวะ” รับเงินเยียวยาโควิด ใครได้สิทธิ์บ้าง ตรวจสอบที่นี่

ข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ตรีนุช เทียนทอง