รัฐบาลอัดงบ 2,009 ล้านบาท สำหรับโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ใน 10 จังหวัด หวังเกิดการจ้างงาน 29,765 คน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 สิงหาคม 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณวงเงิน 2,009 ล้านบาท สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3 จำนวน 1,766 โครงการ ในพื้นที่ 10 จังหวัด

 

 

นายธนกร กล่าวต่อว่า โดยโครงการดังกล่าวแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆได้แก่ กลุ่มพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวและบริการ การยกระดับประสิทธิภาพ และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และกลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน ซึ่งโครงการเหล่านี้จะก่อให้เกิดการจ้างงานสูงถึง 29,765 คน ไม่น้อยกว่า 8,000 ครัวเรือน