แม่ฮ่องสอน - ฉก.ร.7 เปิดโครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ พาขวด กลับบ้าน”ในการรับบริจาคขวด PET หรือ ขวดเบอร์ 1 เพื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลสำหรับนำไปผลิตชุด PPE Level 2 ก่อนจะนำไปมอบให้กับ รพ.-บุคคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่เสี่ยง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน ผบ.ฉก.ร.7 ได้สั่งการให้หน่วยฯ ปฎิบัติตามนโยบายของกองทัพบก โดยการดำเนินกิจกรรมโครงการที่ให้ความช่วยเหลือ,ให้การสนับสนุน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ ไวรัสโควิด-19  โดยได้อนุมัติโครงการ“แยกขวด ช่วยหมอ พาขวด กลับบ้าน” ในการรับบริจาคขวด PET( Polyethylene Terephthalate) หรือขวดเบอร์ 1 เพื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลสำหรับนำไปผลิตชุด PPE Level 2 แบบซักสะอาดใช้ซ้ำได้ 20 ครั้ง (Reusable PPE) ซึ่งจะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่เสี่ยง

 

ฉก.ร.7 รับบริจาคขวดไปผลิตชุด "PPE Level 2"

ฉก.ร.7 รับบริจาคขวดไปผลิตชุด "PPE Level 2"

โดยมอบหมายให้ ร.ท.วิษณุ ต๊ะนางอย นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน ฉก.ร.7 ร่วมกับ กำลังพล บก.ฉก.ร.7 ในการจัดทำจุดรับบริจาคขวด ประชาสัมพันธ์ ให้กับกำลังพลประจำ บก.ส่วนแยก,ร้อย.นขต.(หน่วยขึ้นตรง ) ,ส่วนขึ้นสมทบ และออกหน่วยรับบริจาคขวด PET ให้กับหน่วยงานราชการ เอกชนและชุมชนรอบค่าย พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรวบรวม ทำความสะอาดและนำไปขาย โดยจะนำเงินที่ได้จากขายโอนเข้าบัญชี เพื่อสนับสนุนเป็นค่าตัดเย็บชุดPPE ต่อไป

ฉก.ร.7 รับบริจาคขวดไปผลิตชุด "PPE Level 2"

โดย ทศพล บุญพัฒน์  / แม่ฮ่องสอน