แม่ฮ่องสอน - "คลัสเตอร์ห้วยมะโอ"ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 5 ราย ขณะที่แพทย์ ยันผู้ป่วยที่พบระบาดรอบนี้มักมีภาวะปอดอักเสบราว 30-40 % และผู้เสียชีวิตมากกว่า 90 % เป็นผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว มีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ติดเชื้อเกิดจากบุคคลในครอบครัว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการระบาดระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ในวันนี้ มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด 20 ราย พบเชื้อ 5 รายเป็นผู้ป่วยในจังหวัดทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

"คลัสเตอร์ห้วยมะโอ"ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย

 Case MS278 เพศหญิง อายุ 29 ปีที่อยู่ตามภูมิลำเนา บ้านทุ่งแล้ง ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของ Case MS264 และ Case MS269 ไม่มีอาการป่วยตรวจ Rapid antigen test  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ผลเป็นลบ และยังดูแลบุตรอายุ 2 ปี ที่เป็นผู้ป่วยยืนยันในห้องแยกโรคของโรงพยาบาลแม่สะเรียง ต่อมาได้รับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ผลพบเชื้อ Case MS279 - MS282 เด็กเพศหญิงอายุ 1 เดือน แม่อายุ 33 ปี เด็กเพศชาย อายุ 1 เดือน แม่อายุ 24 ปี ตามลำดับ เป็นคลัสเตอร์หมู่บ้านห้วยมะโอ หมู่ 2 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย ที่มีผล Rapid antigen test เป็นบวก แต่ไม่มีอาการ แพทย์ให้รักษาโดยระบบแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation: HI) ต่อมาเด็ก2 ราย เริ่มมีอาการป่วย จึงให้เดินทางพร้อมแม่ ที่ยังไม่มีอาการป่วย มารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 และตรวจด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อ

สรุปสถานการณ์ปัจจุบัน ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาในจังหวัด ระลอกเดือนเมษายน จำนวน 282 ราย เป็นเพศชาย 155 ราย (55%) เพศหญิง 127 ราย (45%) เสียชีวิต 3 ราย (1.1%) รักษาหายแล้ว 228 ราย (80.8%) ยังอยู่ระหว่างรักษา 51 ราย (18.1%) รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 5 ราย โรงพยาบาลแม่สะเรียง 12 ราย โรงพยาบาลปาย 9 ราย CI ห้วยมะโอ 1 ราย และโรงพยาบาลสนาม 24 ราย

"คลัสเตอร์ห้วยมะโอ"ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย

นายเอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงอาการของผู้ป่วยที่ยังอยู่ระหว่างการรักษาทั้ง 51 ราย ว่า เป็นผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย 41 ราย ปานกลาง 7 ราย และรุนแรง 3 ราย โดยผู้ป่วยที่พบในการระบาดรอบนี้มักมีภาวะปอดอักเสบราว 30-40.% และผู้ป่วยที่เสียชีวิตมากกว่า 90 %เป็นผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว ส่วนใหญ่กลุ่มคนเหล่านี้จะไม่ได้ทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือไม่เคยเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงมาก่อน แต่ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ติดเชื้อเกิดจากบุคคลในครอบครัว การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม จะช่วยลดอาการรุนแรงของโรคและลดอัตราการเสียชีวิตลง ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทุกคน โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัว และหญิงตั้งครรภ์ ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ยังหน่วยบริการฉีดวัคซีนในพื้นที่

     

นายแพทย์ทศพล ดิษฐ์ศิริ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป เป้าหมาย 161,451 คน ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ได้รับการฉีดวัคซีนสะสม จำนวน 48,178 โดส เป็นวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 32,472 คน (20.1%) ฉีดครบ 2 เข็ม จำนวน 13,691 คน (8.5%) และฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 2,014 คน (72.7%) โดยกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 9,404 คน (18.1%)

"คลัสเตอร์ห้วยมะโอ"ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย

โดย ทศพล บุญพัฒน์  / แม่ฮ่องสอน