คณะรัฐมนตรี มีมติแต่งตั้ง “เฉลิมพล เพ็ญสูตร” ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ประจำสำนักนายกฯ คนใหม่ โดยให้มีผล 1 ต.ค. นี้ 

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติแต่งตั้ง นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564  เป็นต้นไป

ประวัติ

 

สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

ส่วนประสบการณ์ทำงาน โดยในปี 2560 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 ขณะที่ปี 2561 ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ และในปี 2563 รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ