ผบ.ตร. เซ็นคำสั่งแก้ไขตำแหน่ง ให้สอดรับศาลปกครอง แยก งานความมั่น - งานกิจการพิเศษ พร้อมตั้ง “วิระชัย ทรงเมตตา” คุมกิจการพิเศษ ใช้อักษรย่อ "กศ." ห้อยท้ายตำแหน่งรอง ผบ.ตร. มี "เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.รรท. ผู้ช่วย ผบ.ตร.(กศ.1)

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้เซ็นคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 403/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 แก้ไขและเพิ่มเติมกำหนดลักษณะงาน และการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้จเรตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และรองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9)

 

จากมติที่ประชุม ก.ตร. เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งรองรับการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งศาลปกครองกลาง  ที่อนุมัติกำหนดตำแหน่ง รอง ผบ.ตร.ทำหน้าที่บริหาร 1 ตำแหน่ง และแยกกลุ่มงาน “ความมั่นคงและกิจการพิเศษ” ออกเป็น “งานความมั่นคง” และ “งานกิจการพิเศษ” 

ผบ.ตร.ตั้ง“วิระชัย”ขึ้นแท่น แยกคุมกิจการพิเศษ

โดย ในส่วนงานกิจการพิเศษ ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เป็นหัวหน้างานกิจการพิเศษ โดยให้ใช้อักษรย่อ "รอง ผบ.ตร.(กศ.)" มี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้ช่วย รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการหน่วยงาน รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในงานกิจการพิเศษ 

 

ส่วนงานความมั่นคง มอบหมายให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์  รอง ผบ.ตร.เป็นหัวหน้า  โดยให้เรียกตำแหน่ง รอง ผบ.ตร.(งานความมั่นคง)  โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ พล.ต.อ.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี  พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง และพล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ เป็นผู้ช่วย รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการหน่วยงาน รวมทั้งสังการและปฏิบัติราชการแทน ผบ.ตร.

ผบ.ตร.ตั้ง“วิระชัย”ขึ้นแท่น แยกคุมกิจการพิเศษ