เครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย ยื่นหนังสือขอประธานชวน ใช้พื้นที่ตั้งเวที "อภิปรายนอกสภา" คู่ขนาน 1 ก.ย.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

กลุ่มเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย นำโดยนายนันทพงศ์ ปานมาศ  ได้ยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภาฯผ่าน นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากในสัปดาห์หน้าสภาผู้แทนราษฎร   มีกำหนดอภิปรายไม่ไว้วางใจ  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม- 4 กันยายนนี้

 

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเกิดข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยและเครือข่ายภาคประชาชน 30 องค์กร จึงขออนุญาต  ใช้ส่วนประชาธิปไตย  บริเวณหัวมุมรัฐสภาแยกเกตุกายในการจัดเวทีอภิปรายสาธารณะของภาคประชาชนเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจคู่ขนานกับในสภาผู้แทนราษฎร   โดยคาดหวังว่า จะเป็นกระบอกเสียงต่อสาธารณะให้เห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการบริหารราชการที่ล้มเหลวของรัฐบาล ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวทางเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยและเครือข่ายภาคประชาชน จะจัดเวทีปราศรัยในพื้นที่ดังกล่าวในวันที่ 1 กันยายน ตั้งแต่เวลา 15:00 - 20:00 น.