นายกรัฐมนตรี มอบ ปลัดสปน. จัดส่งถุงกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19 ช่วยกลุ่มเปราะบาง - ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง เมืองนนฯจำนวน 739 ชุด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 สิงหาคม 2564 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบถุงกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง จังหวัดนนทบุรี ให้นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด

นายธีรภัทร กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบัน ที่ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในวงกว้าง รวมทั้งพี่น้องประชาชนในจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้มด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ได้สั่งการให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสนับสนุนถุงกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้แก่ครอบครัวกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียง สิ่งของด้านในประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ และยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

นายธีรภัทร กล่าวว่า โดยใช้งบประมาณจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกองทุน และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย จังหวัดนนทบุรี จัดถุงกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 739 ราย ทั้งนี้ขอนำคำขอบคุณจากนายกรัฐมนตรี ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ อสม. และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกรน รวมทั้งภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายจิตอาสาทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนทุกคน ที่ได้เสียสละช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรี