หมอเฉลิมชัย แจงเหตุผลยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ยังพุ่งสูง ขณะที่ตัวเลขติดเชื้อรายวันลดลง ระบุการเข้ารักษาตัวช้าเกินไป ชี้เวลาเฉลี่ยในการเข้าสู่ระบบการรักษาเฉลี่ย 10 วัน

30 สิงหาคม 2564 น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ หรือ หมอเฉลิมชัย รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ Blockdit ส่วนตัว "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" โดยมีข้อความว่า...

  
ทำไมยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันลดลง แต่ยอดผู้เสียชีวิตไม่ลดลง เกิดจากเปรียบเทียบสถิติไม่ถูกต้อง คาดการเสียชีวิตจะลดลงจากวันละ 255 ราย เหลือ 236 ราย


ผู้ที่ติดตามสถิติตัวเลขต่างๆเกี่ยวกับ สถานการณ์ โควิด-19 ที่ ศบค. แถลงรายวัน ไม่ว่าจะเป็นจำนวนสถิติผู้ติดเชื้อใหม่รายวัน ผู้ติดเชื้อเพิ่มในระบบบริการ ผู้ป่วยอาการหนัก ผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิต มักจะพบแนวโน้มของสถิติดังกล่าว ที่สอดคล้องไปในทางเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ อาทิ จำนวนผู้ป่วยหนัก จะสัมพันธ์กับจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่ม โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อในระบบบริการ โดยมีสัดส่วนค่อนข้างคงที่ดังสถิติต่อไปนี้

 

  • 21-30 กค. 37.34% 
  • 31 กค.-9 สค. 31.42% 
  • 10-19  สค. 32.19% 
  • 20-29 สค. 32.85%

เพราะจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการ จะเกิดขึ้นหลังจากติดเชื้อไม่กี่วัน 

 

แต่ในกรณีจำนวนผู้เสียชีวิต เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อในระบบในห้วงเวลาเดียวกัน จะไม่สัมพันธ์กัน โดยมีสัดส่วนแตกต่างกันมากถึง 60%

  • 21-30 กค. 1.04% 
  • 31 กค.-9สค.  1.06% 
  • 10-19 สค. 1.30% 
  • 20-29 สค. 1.61%

 

เปิดเหตุผลสำคัญ ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19พุ่ง ขณะยอดผู้ติดเชื้อลดลง

แต่เมื่อนำจำนวนผู้เสียชีวิตเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อในระบบบริการย้อนหลังไป 10 วัน จะพบสัดส่วนซึ่งคงที่ อยู่ระหว่างร้อยละ 1.41-1.58% ค่าเฉลี่ยคือ 1.49%


ทั้งนี้เกิดจาก เมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้ว กว่าผู้ติดเชื้อจะเริ่มมีอาการเข้ารักษาตัว และมีอาการมากขึ้นจนในที่สุดเสียชีวิต จะต้องใช้ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 10 วัน
การนำตัวเลขผู้ติดเชื้อมาเปรียบเทียบกับจำนวนผู้เสียชีวิตในวันเดียวกัน จึงไม่สัมพันธ์กันทางด้านการเกิดโรค


แต่เมื่อนำตัวเลขผู้ติดเชื้อในระบบย้อนหลังไป 10 วัน มาเปรียบเทียบกับตัวเลขจำนวนผู้เสียชีวิตในปัจจุบัน จะพบว่ามีสัดส่วนตัวเลขที่คงที่

ดังนั้น เมื่อมีผู้ติดเชื้อในระบบ 10 วันหลังสุดคือ 20-29 สิงหาคม 2564 พบเฉลี่ย 15,839 รายต่อวัน

 

เปิดเหตุผลสำคัญ ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19พุ่ง ขณะยอดผู้ติดเชื้อลดลง

 

ผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้ ก็จะพัฒนาจนมีผู้เสียชีวิตในอีก 10 วันข้างหน้าคือ 30 สิงหาคมถึง 8 กันยายน 2564 ด้วยอัตรา 1.49% คือ 236 รายต่อวัน


ในขณะที่ช่วงปัจจุบัน เสียชีวิตเฉลี่ย 255 รายต่อวัน จึงพอคาดการณ์แนวโน้มได้ว่า ผู้เสียชีวิตต่อวันจะลดลงจากค่าเฉลี่ย 255 ราย เป็น 236 รายในอีก 10 วันข้างหน้า และการติดตามสถิติตัวเลขผู้เสียชีวิต ต้องเปรียบเทียบกับตัวเลขผู้ติดเชื้อย้อนหลังไปเมื่อ 10 วันที่แล้ว จะเห็นความสอดคล้องต้องกัน