svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

หมอเฉลิมชัย ชี้ฉีด"ซิโนแวค"สลับ"แอสตร้าฯ" ได้ผลดีเท่าแอสตร้าฯ 2 เข็ม

"หมอเฉลิมชัย" เผยข้อมูลการฉีดวัคซีนโคควิดสลับยี่ห้อได้ผลดีกว่าวัคซีนยี่ห้อเดียวกัน 2 เข็มถึง 3 เท่า เมื่อฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ได้ผลดีกว่า 2 เข็มถึง 11 เท่า

19 สิงหาคม 2564 น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ Blockdit  "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" ประเด็นการฉีดวัคซีน 2 เข็มฉีดสลับกัน ได้ผลดีกว่าฉีดวัคซีน 2 เข็มเหมือนกัน มีรายละเอียดดังนี้...
  
วัคซีน 2 เข็มฉีดสลับกัน  ได้ผลดีกว่าฉีดวัคซีน 2 เข็มเหมือนกัน 3 เท่า และฉีดกระตุ้นเข็มสาม ได้ผลดีกว่าฉีด 2 เข็มอยู่ 11 เท่า

จากที่ประเทศไทยมีวัคซีนฉีดเป็นหลักในขณะนี้สองชนิดได้แก่

  1. วัคซีนเทคโนโลยีเชื้อตาย ของบริษัท Sinovac 
  2. วัคซีนเทคโนโลยีไวรัสเป็นพาหะ ของบริษัท AstraZeneca

 

ตลอดจนมีไวรัสกลายพันธุ์ สายพันธุ์เดลตา ซึ่งกระทบกับประสิทธิผลของวัคซีนทุกชนิด ทำให้มีคำถามที่ประชาชนทั่วไปอยากทราบว่า การฉีดวัคซีนสลับชนิดกัน ผลจะดีขึ้นมากน้อยอย่างไรต่อไวรัสสายพันธุ์เดลตา และกรณีมีความจำเป็น ต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มสาม ผลจะเป็นอย่างไรบ้าง

 

หมอเฉลิมชัย ชี้ฉีด\"ซิโนแวค\"สลับ\"แอสตร้าฯ\" ได้ผลดีเท่าแอสตร้าฯ 2 เข็ม

วันนี้ได้มีรายงานการศึกษาของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

 

ในการศึกษาทดลองหาระดับภูมิคุ้มกันของผู้ที่ได้รับวัคซีน แล้วนำไปใช้ยับยั้งไวรัสเดลตาในห้องทดลอง ที่เรียกว่าวิธี PRNT (Plaque Reduction Neutralization Test) พบผลสรุปที่น่าสนใจดังนี้..

  1. ฉีดวัคซีนสลับ (Mix and Match) โดยใช้เข็มหนึ่ง Sinovac เข็มสองของ AstraZeneca (SV-AZ) จะมีประสิทธิผลดีกว่าฉีด Sinovac สองเข็ม (SV-SV) 3.23 เท่า และดีพอๆกับฉีด AstraZeneca สองเข็ม (AZ-AZ) รวมทั้ง SV-AZ ดีกว่า SV-SV อยู่ 3.23 เท่า SV-AZ ดีพอๆกับ AZ-AZ
  2. ฉีดวัคซีน Sinovac สองเข็ม แล้วตามด้วยการกระตุ้นเข็มสาม (Booster dose) เป็น AstraZeneca ( SV-SV-AZ) มีประสิทธิผลสูงกว่าฉีด Sinovac สองเข็ม (SV-SV) อยู่ 11.15 เท่า และดีกว่าการฉีดกระตุ้นเข็มสามด้วย Sinopharm (SV-SV-SP) ซึ่งการฉีด Sinovac สองเข็มแล้วกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย Sinopharm จะมีประสิทธิผลดีกว่า Sinovac สองเข็มอยู่ 2.52 เท่า

 

SV-SV-AZ ดีกว่า SV-SV 11.15 เท่า
SV-SV-SP
ดีกว่า SV-SV 2.52 เท่า
 

หมอเฉลิมชัย ชี้ฉีด\"ซิโนแวค\"สลับ\"แอสตร้าฯ\" ได้ผลดีเท่าแอสตร้าฯ 2 เข็ม

 

นอกจากนั้นยังมีการศึกษาวิจัยตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน (Anti-S RBD) หลังจากฉีดวัคซีนสองเข็ม ผลปรากฏว่า..

 

  1. ฉีด Sinovac แล้วตามด้วย AstraZeneca ภูมิคุ้มกันขึ้น 716 หน่วย
  2. ฉีด Sinovac สองเข็ม ภูมิคุ้มกันขึ้น 117 หน่วย
  3. ฉีด AstraZeneca สองเข็มภูมิคุ้มกันขึ้น 207 หน่วย

 

จะเห็นได้ว่าการฉีดสลับวัคซีนกันเข็มแรก Sinovac ตามด้วยเข็มสองเป็น AstraZeneca (SV-AZ) จะมีระดับภูมิคุ้มกันขึ้น ดีกว่าฉีด Sinovac สองเข็ม (SV-SV)
 

ถือว่าเป็นข้อมูลการศึกษาเบื้องต้นที่น่าสนใจ และเมื่อมีตัวเลขจำนวนตัวอย่างเพิ่มมากขึ้น ก็จะช่วยทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นในการรับวัคซีนสลับชนิดกัน

 

หมอเฉลิมชัย ชี้ฉีด\"ซิโนแวค\"สลับ\"แอสตร้าฯ\" ได้ผลดีเท่าแอสตร้าฯ 2 เข็ม


ขอบคุณข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ