รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่าเส้นทางทุรกันดาร เยือนป่ามรดกโลกแห่งล่าสุดของไทย พบปะชาวบ้านโป่งลึก บางกลอย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ลงพื้นที่บ้านโป่งลึก บางกลอย ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรุบุรี ซึ่งอยู่ใจกลางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ป่ามรดกโลกทางธรรมชาติที่ล่าสุดของไทย 

 

การเดินทางไปกลับกว่าสี่ชั่วโมง โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ พร้อมร่วมติดตามการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้าน

รมว.ทส.เยือนแก่งกระจานป่ามรดกโลกแห่งล่าสุด
รมว.ทส.เยือนแก่งกระจานป่ามรดกโลกแห่งล่าสุด

รมว.ทส.เยือนแก่งกระจานป่ามรดกโลกแห่งล่าสุด

นายวราวุธ ได้กล่าวแสดงความยินดี ที่ผืนป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อติดตามผลความคืบหน้าโครงการฯ ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนยังมีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขอีกหรือไม่ รัฐบาลมีความเป็นห่วงทุกด้าน เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชน ว่ายังขาดอะไรอยู่บ้างและสิ่งที่ขาดจะต้องเร่งทำให้เสร็จโดยเร็ว ต้องเร่งดำเนินการให้เรียบร้อย ตรงไหนที่ดีอยู่แล้วต้องเร่งพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับพื้นที่ที่เป็นมรดกโลกด้วย 

 

นอกจากนี้ ยังแสดงความห่วงใยวิถีคุณภาพชีวิตตรวจมาตรฐาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมยืนยันว่า ชาวบ้านมีน้ำสำหรับบริโภคเพียงพอ เป็นแหล่งน้ำดื่มสะอาดที่มีคุณภาพอย่างยิ่ง และมีการติดตั้งระบบในการกระจายน้ำให้ทุกหมู่บ้าน ระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังแสงอาทิตย์
รมว.ทส.เยือนแก่งกระจานป่ามรดกโลกแห่งล่าสุด

รมว.ทส.เยือนแก่งกระจานป่ามรดกโลกแห่งล่าสุด

รมว.ทส.เยือนแก่งกระจานป่ามรดกโลกแห่งล่าสุด

รมว.ทส.เยือนแก่งกระจานป่ามรดกโลกแห่งล่าสุด

หลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินเยี่ยม สนทนา ไต่ถามทุกข์สุขของชาวบ้าน รอบหมู่บ้าน เยี่ยมครัวเรือน พร้อมมอบสิ่งของจำเป็น ข้าวสาร น้ำปลา แอลกอฮอล์ โดยมีนายนิรันดร์ พงษ์เทพ ผู้ใหญ่บ้านบ้านบางกลอย เป็นตัวแทนรับมอบที่จะส่งให้ถึงมือชาวบ้านทุกครอบครัว

 
ต่อจากนั้นร่วมชมแปลงสาธิตการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ตำบลห้วยแม่เพรียง พร้อมมอบต้นพันธ์กล้าไม้ มะนาว ไผ่ซางหม่น ทุเรียน ขนุน มังคุด มะม่วง ฯลฯ ให้ชาวบ้านไว้ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวบ้านโป่งลึก บางกลอย อย่างมั่นคงต่อไป