กองทัพภาคที่ 2 จัดมาตรการ Bubble and Seal เตรียมฝึกยุทธวิธีป้องโควิด ก่อนเปิดภารกิจการฝึก ระหว่างวันที่ 2 – 11 กันยายน 2564

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

28 สิงหาคม 2564 ที่สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 (ภูลำไย) ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา พันโทจักรพันธ์ พุทธปุการ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 ทภ.2 มอบหมายให้พันตรีเทพภินันท์ ธรรมเจริญ นายทหารยุทธการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมของสถานฝึกหน่วยระดับ หมู่ ตอน หมวด โดยมีนางกาญจนา ประดับลาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะทำงานในฐานะอนุกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ตรวจประเมินพร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติรวมทั้งขั้นตอนการจัดฝึกให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรค

ทหารราบ ทภ.2 จัดมาตรการ Bubble and Seal เตรียมฝึกยุทธวิธีป้องโควิด

พันตรีเทพภินันท์ เปิดเผยว่า ภารกิจการฝึกครั้งนี้ กำหนดระหว่างวันที่ 2 – 11 กันยายน 2564 รวม 10 วัน มีกำลังพล 277 นาย ใช้พื้นที่ฝึก 24 ตารางกิโลเมตร การปฏิบัติการทางยุทธวิธีก่อนถึงกำหนดฝึกได้วางมาตรการ Bubble and Seal ระเบียบข้อบังคับ ศบค. ถอดบทเรียนจากการฝึกร่วมกับ ทบ.สหรัฐอเมริกา ตาม 4 มาตรการหลัก คือ 1.การเตรียมการเคลื่อนย้ายไปทำการฝึก 2.การดำเนินการฝึก 3.การปฏิบัติการหลังการฝึก 4.มาตรการแก้ไขเมื่อเกิดการเจ็บป่วย ซึ่งกำลังพลที่เข้าฝึกทุกนายได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม แนวทางการฝึกงดการสัมผัสถูกเนื้อต้องตัว เน้นการใช้สัญญาณมือและแขนให้มากที่สุด ห้ามหยิบจับของกำลังพลนายอื่นเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ ก่อนรับและส่งคืนยุทโธปกรณ์ กำลังพลต้องทำความสะอาด บำรุงรักษาและส่งคืนด้วยตนเอง

ทหารราบ ทภ.2 จัดมาตรการ Bubble and Seal เตรียมฝึกยุทธวิธีป้องโควิด

ด้านนางกาญจนา ฯ ได้เน้นย้ำการรักษาความสะอาดของกำลังพล รวมทั้งขอความร่วมมือให้สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะฝึก และปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด เพื่อมิให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

ทหารราบ ทภ.2 จัดมาตรการ Bubble and Seal เตรียมฝึกยุทธวิธีป้องโควิด

 

ข่าว/ภาพ - เกษม ชนาธินาถ