นวัตกรรม น้ำยาบ้วนปาก มีประสิทธิภาพยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสก่อโรค COVID-19 ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดย ม.มหิดล เผยได้ผลสำเร็จอย่างดี แม้ในเชื้อที่กลายพันธุ์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

28 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยจากการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤติโควิด-19 ซึ่งจะต้องมีการเตรียมช่องปากของผู้ป่วยด้วยการให้ผู้ป่วยได้บ้วนปากด้วยน้ำยา ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมทุกครั้ง


นวัตกรรม น้ำยาบ้วนปาก ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ร่วมกับ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล คิดค้นขึ้นนี้ พบว่า 

 

สามารถสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยจากการปลอดเชื้อให้กับผู้ป่วย โดยไม่เกิดผลข้างเคียงต่อเยื่อบุภายในช่องปาก และคาดว่าจะสามารถช่วยปรับระดับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัยให้กับประชาชนทั่วไปในวงกว้างได้

ส่วนหนึ่งของทีมวิจัย

 

นอกจากการไอและจามแล้ว หลายคนอาจคิดไม่ถึงว่า "น้ำลาย" ที่ผลิตจากต่อมน้ำลายของผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคโควิด-19 จะมีปริมาณของเชื้อไวรัสก่อโรค โควิด-19 ที่มากมายมหาศาลเพียงใด

 

จากความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากสำหรับผู้ป่วยที่มีแผลในช่องปาก ที่ทำจากสารสกัดธรรมชาติข้าวไทย ซึ่งมีคุณประโยชน์ มหาวิทยาลัยมหิดลยังพัฒนาต่อยอด สู่ผลงานนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาวะของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะวิกฤติโควิด-19 ด้วยน้ำยาบ้วนปากที่ได้รับการพัฒนาสูตร ซึ่งสามารถยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ได้ทันทีหลังบ้วนปาก แม้ในเชื้อที่กลายพันธุ์

 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการทดสอบและรับรองผลการใช้จริงกับผู้ป่วยโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับการยื่นจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
 

สำหรับ ทีมนวัตกรผู้คิดค้น น้ำยาบ้วนปาก ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศรัญญา ตันเจริญ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, รองศาสตราจารย์ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อกนิษฐ์ จิตต์มิตรภาพ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาและอิมมิวโนโลยีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด