ธนาคารแห่งประเทศ เตือนประะชาชนเร่งเข้าร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้เช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์ที่จะสิ้นสุดมาตรการวันที่ 31 ส.ค.นี้ ชี้มาตรการครอบคลุมลูกหนี้รถทุกสถานะใน 3 กลุ่ม ส่วนลูกหนี้ที่ไม่อยู่กลุ่มผู้เช่าซื้อในมหกรรมสามารถติดต่อธปท. ขอไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ธัญญนิตย์ นิยมการ ระบุ ธปท.ขอให้ประชาชนที่มีหนี้เช่าชื้อรถยนต์เร่งเข้าร่วมมาตรการไกล่เกลี่ยหนี้เช่าซื้อรถยนต์โดยเร็ว เพราะงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้เช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีหนี้เช่าซื้อรถยนต์ทุกสถานะที่มีความยากลำบากในการจ่ายชำระหนี้ในช่วงที่ไวรัสโควิด 19 ยังระบาดอย่างรุนแรงจะมีจนถึงวันที่ 31 ส.ค. 2564 เท่านั้น จึงอยากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาสมัครลงทะเบียน

ธปท.เร่งปชช. ไกล่เกลี่ยหนี้รถ ก่อน 31 ส.ค.

ทั้งนี้ งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้เช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์รองรับหนี้เช่าซื้อรถยนต์ทุกสถานะ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มที่ยังผ่อนชำระปกติแต่เริ่มมีปัญหาการผ่อนชำระ ในช่วงนี้สามารถที่จะขอลดจำนวนค่างวดที่ต้องจ่ายลง หรือขอพักชำระหนี้ ซึ่งดอกเบี้ยในช่วงพักชำระหนี้จะคำนวณจากฐานของค่างวดในช่วงที่พักชำระหนี้ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่งจะทำให้ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเพิ่มมีไม่มาก

ธปท.เร่งปชช. ไกล่เกลี่ยหนี้รถ ก่อน 31 ส.ค.

2. กลุ่มที่รถถูกยึดไปไม่นาน รถยังไม่ถูกขายทอดตลาด ถ้าเป็นรถที่ใช้ทำมาหากิน รวมทั้งกรณีที่ได้จ่ายค่างวดไปมากระดับหนึ่ง สามารถที่จะขอไกล่เกลี่ยเพื่อรับรถคืน โดยแนวการไกล่เกลี่ยส่วนนี้คือผู้ให้เช่าซื้อจะยอมให้รับรถที่ยึดมากลับไป โดยจะให้ผ่อนชำระหนี้ต่อจากที่หยุดไป และจะคิดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มจากค่างวดที่ค้างชำระเท่านั้น ซึ่งจะไม่มาก และ 3. กลุ่มที่รถถูกขายทอดตลาดไปแล้ว แต่ยังไม่สามารถตกลงกับเจ้าหนี้เกี่ยวกับจำนวนหนี้เช่าซื้อส่วนขาดที่เจ้าหนี้เรียกร้องให้ชำระเพิ่มเติม ก็สามารถใช้ช่องทางของงานมหกรรมครั้งนี้เจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ โดยยอดหนี้ที่ต้องชำระหนี้เพิ่มจะคำนวณโดยวิธีที่เป็นธรรม และสามารถผ่อนชำระหนี้ส่วนนี้ได้นาน 3 ปีโดยไม่มีดอกเบี้ย

ธปท.เร่งปชช. ไกล่เกลี่ยหนี้รถ ก่อน 31 ส.ค.

“ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานศาลยุติธรรม และ ธปท. ได้จัดทำโปรแกรมการคำนวณสำหรับผู้ที่มีปัญหาติ่งหนี้ สามารถเข้าไปเช็คเบื้องต้นได้ง่ายๆว่ามีภาระหนี้เหลือสักเท่าไหร่ที่เว็บไซต์ของ สคบ. หรือ www.ocpb.go.th/debt/ โดยเชื่อว่าความโปร่งใสที่มีมากขึ้นจะทำให้เจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถหาข้อยุติได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น สมประโยชน์ทั้งลูกหนี้และผู้ให้บริการเช่าซื้อ”

 

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของผู้ให้เช่าซื้อทั้ง 12 แห่งที่ร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้เช่าซื้อรถยนต์ แต่ได้รับความเดือดร้อน ประสบปัญหาจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด 19 ก็สามารถยื่นขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางทางด่วนแก้หนี้ ของ ธปท. ที่ https://www.1213.or.th/App/DebtCase ซึ่ง ธปท. จะเป็นคนกลางในการส่งคำขอไกล่เกลี่ยหนี้ไปที่เจ้าหนี้ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด