ชวน กรีด ยุทธพงศ์ คำร้องตรวจสอบ "เรืองไกร" ต้องยื่นเป็นญัตติ และ หากต้องการจะยื่นไปยังองค์กรที่ตรวจสอบการทุจริต ก็ขอให้ กลับไปดูรัฐธรรมนูญว่ากำหนดเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (18 ส.ค.64) ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาแล้วในวาระสอง โดยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธาน ก่อนเริ่มการพิจารณา นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) ถามถึงกรณียื่นเรื่องให้สอบสวนพฤติกรรมนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565  ซื้อรถใหม่ป้ายแดง ระหว่างดำรงตำแหน่ง ซึ่งน่าสงสัยถึงแหล่งที่มาของเงิน

นายชวน ชี้แจงว่า เรื่องนี้เป็นกล่าวหากันในช่วงการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ซึ่งนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ในฐานะประธาน กมธ.งบประมาณ ได้ทำหนังสือแจ้งมาว่าไม่อยู่ในอำนาจของ กมธ. และเห็นว่าให้รัฐสภาตรวจสอบข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตามฝ่ายกฎหมายของสภาพิจารณาแล้วเช่นกัน เห็นว่า หากจะให้สภาตรวจสอบต้องยื่นเป็นญัตติ แต่ในที่นี้ยังไม่ได้ทำเป็นญัตติ และหากต้องการจะยื่นไปยังองค์กรที่ตรวจสอบการทุจริต ก็ขอให้นายยุทธพงศ์ กลับไปดูรัฐธรรมนูญว่ากำหนดเงื่อนไขอย่างไรบ้าง เช่น ต้องเข้าชื่อกี่คน เป็นต้น