"นิพนธ์ บุญญามณี" ลงพื้นที่มอบโฉนดถึงบ้านให้กับชาวสตูล รวม 16 แปลง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสประชาชน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต  

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

12 สิงหาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน ณ ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จ.สตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ นายเกตุชาติ เกษา สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม

 

"นิพนธ์"แจกที่ดินให้ชาวสตูล 16 แปลงหวังยกระดับคุณภาพชีวิต

 

สำหรับการมอบโฉนดในครั้งนี้เพราะอยู่ในช่วงภาวะวิกฤตการณ์โควิด -19 ที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม จึงเป็นการเดินแจกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนตามบ้านเรือน รวมทั้งสิ้น 16 แปลง ในพื้นที่มัสยิดบ้านตะโล๊ะใส ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยปฏิบัติไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่างเคร่งครัด   

นายนิพนธ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยห่วงใยประชาชนทุกคนทุกภูมิภาค ปรารถนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นถึงเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน สร้างความสุขให้ประชาชน เป็นการทำให้ประชาชนมีเอกสารสิทธิ์ ที่เป็นโฉนดที่ดินมีหลักประกันในชีวิตเพิ่มขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดิน ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 

 

"นิพนธ์"แจกที่ดินให้ชาวสตูล 16 แปลงหวังยกระดับคุณภาพชีวิต

 

อย่างไรก็ตาม การออกโฉนดที่ดินที่ได้รับจากทางราชการเป็นเอกสารสิทธิ์จึงมีความสำคัญ สามารถนำไปสร้างงาน สร้างรายได้ เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิต จึงขอให้ประชาชนที่ได้รับแจกโฉนดที่ดินหวงแหนที่ดินของตนเอง อย่านำไปจำหน่าย จ่าย โอน โดยไม่จำเป็น 

"ผมได้ผลักดันอย่างเต็มที่ในการขยายผลเรื่องการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ที่สามารถดำเนินการได้ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการเข้าถึงโอกาสทางสังคม เข้าถึงทรัพยากรของประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ช่องว่างของความเหลื่อมล้ำทางสังคมลดลง แต่สิ่งสำคัญเมื่อพี่น้องประชาชนได้รับโฉนดที่ดินไปแล้ว ขอให้ดูแลรักษาไว้ให้ดี หลายคนเป็นที่ดินที่ครอบครองต่อจากบรรพบุรุษ ก็อยากให้ที่ดินดังกล่าวได้ส่งต่อไปถึงลูกหลาน รวมทั้งเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างรายได้ นำไปสู่การพัฒนาเมือง เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตต่อไป" นายนิพนธ์ กล่าว 

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด