นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย ร่วมภาครัฐ อปท. วางแนวทางแก้ไขปัญหาผลไม้ตกต่ำ ตั้งศูนย์คัดแยกผลไม้ ผนวกกับการใช้กลไกมหาดไทยเพิ่มแหล่งรับซื้อ และกระจายผลผลิตเน้นการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก

30 กรกฎาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ตรวจเยี่ยมตลาดคัดแยกผลไม้ของอำเภอนาทวี โดยมีนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายก อบจ.สงขลา นางสาวปรินดา ปาลาเร่ เลขานุการนายก อบจ.สงขลา นายศิริโชค โสภา อดีต ส.ส.พรรคปชป.จังหวัดสงขลา นายอำเภอนาทวี  เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด  นายกเทศบาลตำบลนาทวี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ  ณ ที่ทำการศูนย์คัดแยกไม้ผลชุมชนนาทวี สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  พร้อมนำชมตลาดคัดแยกผลไม้ของอำเภอนาทวี 

มท.2 ร่วม อปท. ใช้กลไกมหาดไทยเพิ่มแหล่งรับซื้อผลไม้ภาคใต้ มท.2 ร่วม อปท. ใช้กลไกมหาดไทยเพิ่มแหล่งรับซื้อผลไม้ภาคใต้

 นายนิพนธ์ บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า วันนี้เป็นการลงพื้นที่ตลาดคัดแยกผลไม้ของอำเภอนาทวี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกษตรกรปลูกผลไม้จำนวนมาก และปีนี้ไม่ว่าจะเป็นมังคุด เงาะก็ดีผลิตผลออกตลาดมาพร้อมๆกัน  ซึ่งถ้าสามารถจัดให้เกษตรกรสามารถส่งสินค้ามายังศูนย์คัดแยก และออกจำหน่ายได้ ก็จะทำให้การจัดการดูแลเรื่องราคาทั้งหมด ทั้งเรื่องของคุณภาพ ผลผลิต ราคาที่รับซื้อจากเกษตรกร  และส่งถึงมือผู้บริโภค เป็นสิ่งที่สองฝ่ายรับกันได้ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ดี ท่านเกษตรจังหวัด  และท่านพาณิชย์จังหวัดก็ดี ได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ในการดูแลพี่น้องเกษตรกร 

มท.2 ร่วม อปท. ใช้กลไกมหาดไทยเพิ่มแหล่งรับซื้อผลไม้ภาคใต้

กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่อำนวยความสะดวกในการขนส่ง ถือโอกาสนี้มาแวะเยี่ยมชมการคัดแยก และการส่งผลไม้ไปถึงมือผู้บริโภคของเกษตรกร โดยท่านนายอำเภอที่คอยประสานงานให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งเกษตรกร และการจัดส่งถึงมือผู้บริโภค
 

มท.2 ร่วม อปท. ใช้กลไกมหาดไทยเพิ่มแหล่งรับซื้อผลไม้ภาคใต้

กระทรวงพาณิชย์ได้จัดกล่องส่งมาในจังหวัดสงขลาเบื้องต้น 5000 กล่อง เพื่อส่งไปยังพื้นที่ต่างๆ เป็นการระบายผลผลิตของพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราส่งเสริมให้มีการบริโภคภายในประเทศด้วยในขณะนี้ เพราะการส่งไปยังต่างประเทศก็ดี เราพยายามทำควบคู่กันไป ในส่วนที่จัดจำหน่ายไปต่างประเทศก็ดี การส่งออกไปต่างประเทศก็ดี หรือการบริโภคภายใน ฉะนั้นการจัดการอย่างมีระบบถือว่าเป็นการช่วยพี่น้องเกษตรกร การจำหน่ายผลผลิตที่ได้ราคาที่เหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ. อบต. เทศบาล จะได้ช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชน รวมไปถึงทางท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ช่วยกันดูแล และนำเรียงผลผลิตมายังศูนย์คัดแยกและกระจายสู่ประชาชน ตลอดจนถึงกระจายสู่ผู้บริโภค จึงขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ช่วยกัน ซึ่งในวันนี้เท่าที่ทราบ มีการกระจายสินค้าร่วม 7 ตัน โดยจะเก็บผลผลิตสินค้าจากสวนให้พอดีกับความต้องการของตลาด ซึ่งถือว่าวันนี้ราคาผลผลิต อยู่ที่เฉลี่ยกิโลกรัมละ 10 บาท จึงเป็นราคาที่เหมาะสมที่ผู้บริโภครับได้

มท.2 ร่วม อปท. ใช้กลไกมหาดไทยเพิ่มแหล่งรับซื้อผลไม้ภาคใต้
  

ต่อจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์คัดแยกไม้ผลอำเภอสะบ้าย้อย ที่ หมู่ 1 อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  โดยมีนายอำเภอสะบ้าย้อย ผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ  ซึ่งราคาผลผลิตที่ศูนย์คัดแยกไม้ผลอำเภอสะบ้าย้อย ผลผลิตมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 13 บาท

มท.2 ร่วม อปท. ใช้กลไกมหาดไทยเพิ่มแหล่งรับซื้อผลไม้ภาคใต้
  
ทั้งนี้เกษตรกรชาวสวนผลไม้อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อยในจังหวัดสงขลา วอนภาครัฐให้เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของราคาผลไม้ที่ตกต่ำ จนขณะนี้ประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด ซึ่งพื้นที่อำเภอนาทวีเป็นอำเภอหนึ่งที่มีเกษตรกรชาวสวนผลไม้ปลูกผลไม้มากที่สุดอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา ทั้งทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกองจึงทำให้มีปริมาณล้นตลาด จนต้องเรียกร้องให้ภาครัฐ และหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยเหลือชาวสวนผลไม้ในอำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย จนมีการจัดตั้งศูนย์คัดแยกผลไม้ทั้งของอำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย โดยภาครัฐเข้ามาสนับสนุน เพื่อข่วยเหลืองเกษตรกรสวนผลไม้ ในเรื่องของการวางระบบการคัดแยกผลไม้ และดูแลในเรื่องของราคา ทั้งเรื่องของคุณภาพผลผลิตราคาที่รับซื้อจากเกษตรกร ตลอดจนถึงการขนส่งเพื่อให้ถึงมือของผู้บริโภค
   

พร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย ได้รับซื้อมังคุดจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในวันนี้ทั้งหมด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา