"เลขานุการประธานรัฐสภา" แจ้งความคืบหน้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับ "ไอติม" พร้อมคณะ ถูกต้องครบถ้วน เผยขั้นตอนสำนักเลขาฯ เตรียมเปิดรับฟังความเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบตามมาตรา 77 ก่อนบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

10 สิงหาคม 2564 นายราเมศ รัตนะเชวง เลขานุการประธานรัฐสภา กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม กับคณะผู้เชิญชวน ได้เสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ต่อประธานรัฐสภา เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ที่ผ่านมา ว่า ล่าสุดได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ปรากฏว่ามีผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่ส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วน จำนวน 139,517 คน

 

ทั้งนี้ ได้ส่งข้อมูลของผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายไปให้สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่ ซึ่งผลปรากฏว่าผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่มีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนคงเหลือ จำนวน 135,247 คน ดังนั้น จึงถือว่าผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายถูกต้องครบถ้วน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ประกอบพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 มาตรา 5

 

"เลขาฯประธานรัฐสภา"เผยร่างแก้รธน.ฉบับปชช.รายชื่อถูกต้องครบถ้วน
 

นอกจากนี้ ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป คือ รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นจากร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 กำหนดไว้ ก่อนบรรจุระเบียบวาระการประชุมต่อไป

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด