ประธานกมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ เผยเพื่อไทยชงเพิ่ม 2 มาตราในบทเฉพาะกาล เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของเนื้อหา ส่วนสภาฯจะเห็นชอบหรือไม่ต้องลุ้นตอนพิจารณา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

9 สิงหาคม 2564 นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง เปิดเผยว่า นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ได้เสนอคำแปรญัตติมให้เขียนเพิ่ม 2 มาตราขึ้นใหม่ ในส่วนบทเฉพาะกาล ได้แก่

 

1.ขอกำหนดให้ใช้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ปรับปรุงใหม่ ในการเลือกตั้งทั่วไป และหากเกิดกรณีมีการเลือกตั้งซ่อมขอให้งดเว้นมาตราที่ได้ปรับปรุงใหม่ โดยให้ใช้บทบัญญัติเดิมของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560

 

2.กำหนดให้รัฐสภา พิจารณาและให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติม และหากเกิดกรณีที่ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ทำไม่แล้วเสร็จก่อนมีการเลือกตั้งทั่วไป ให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้ง ส.ส.ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

 

ทั้งนี้ ส่วนตัวคิดว่าการบัญญัติบทเฉพาะกาลดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของเนื้อหา อีกทั้ง กมธ.มีหน้าที่ต้องพิจารณารายละเอียดและเนื้อหา ว่าเป็นเรื่องที่เข้ากับข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อ 124 วรรคท้ายหรือไม่ ซึ่งในส่วนที่ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกัน โดย กมธ.ต้องทำเนื้อหาของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์ ก่อนจะเสนอต่อประธานรัฐสภา ส่วนรัฐสภาจะเห็นชอบด้วยหรือไม่ ต้องพิจารณาในที่ประชุม

 

 

ส่วนข้อเสนอของ กมธ.จากพรรคก้าวไกล ที่ขอให้รับฟังความเห็นประชาชนด้วยว่า การทำงานของ กมธ.มีหน้าที่พิจารณาตามคำแปรญัตติของสมาชิกรัฐสภา และความเห็นของ กมธ.เป็นรายมาตรา และข้อบังคับการประชุมรัฐสภาไม่ได้เขียนระบุไว้ ดังนั้น มองว่าไม่จำเป็นต้องรับฟัง อีกทั้ง การทำงานของ กมธ.ก็เป็นไปตามการมอบหมายของรัฐสภา โดยกมธ.ที่เตรียมเสนอในประเด็นต่างๆ ขอให้คำนึงถึงมติที่ตัดสินในชั้นรับหลักของรัฐสภาด้วย เพราะข้อเสนอใดๆ ต้องสอดคล้องกับมติที่ชนะตอนโหวตในที่ประชุมรัฐสภา

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด