ผลประกอบการบมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบจ.ไทยแอร์เอเชีย ปี 2563 และไตรมาสแรก 2564 ยังไม่ฟื้นจากพิษโควิด ทำให้สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประกาศหยุดบิน 1 เดือน งดจ่ายเงินเดือนพนักงาน 100%

สันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น AAV และ บจ.ไทยแอร์เอเชีย TAA เปิดเผยว่า ตั้งเเต่ปลายไตรมาส 1 ปี 2563 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเเละธุรกิจการบินได้รับผลกระทบมา 1 ปีเต็มเเล้ว เเละเราพยายามปรับตัวทุกวิถีทาง ทั้งการบริหารจัดการต้นทุน การร่วมใจของผู้บริหารเเละพนักงานสมัครใจลาโดยไม่รับค่าตอบเเทนทั้งระยะสั้นเเละระยะยาว การปรับลดเที่ยวบินเเละสร้างโอกาสธุรกิจใหม่ๆ อย่างดีที่สุด 

ไตรมาส 1 ปี 2564 เราได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่อีกครั้ง ซึ่งหากรวมระยะเวลากับปี 2563 ถือว่า 1 ปีที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเเละธุรกิจการบิน ได้รับผลกระทบรุนแรง

ทำให้ไตรมาส 1 ปี 2564 นี้ AAV มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,351 ล้านบาท ขาดทุน 1,865 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่ขาดทุน 671 ล้านบาท (ผลกระทบมาจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งไตรมาส 1 ในปีนี้ เเตกต่างจากไตรมาส 1 ปีก่อน ที่ได้รับผลกระทบเพียงช่วงปลายไตรมาส) 

โดย TAA มีอัตราขนส่งผู้โดยสารเฉลี่ยรวมทั้งไตรมาสอยู่ที่ร้อยละ 66 และมีสัญญาณฟื้นตัวในเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งอัตราขนส่งเพิ่มมาอยู่ที่ร้อยละ 70 จากแผนเริ่มฉีดวัคซีน มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวปลอดภัย เเละการบริหารจัดการปริมาณเที่ยวบิน โดยในไตรมาสนี้ TAA ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศอยู่ร้อยละ 42 จากจำนวนเที่ยวบินทั้งหมด ส่วนเส้นทางบินระหว่างประเทศยังงดให้บริการชั่วคราว พร้อมดำเนินตามเเผนลดจำนวนเครื่องบิน 1 ลำ เหลือเครื่องบิน 61 ลำ ณ สิ้นไตรมาส 

สำหรับ ผลประกอบการตลอดปี 2563 พบว่า TAA ขนส่งผู้โดยสารได้ 9.49 ล้านคน ด้วยอัตราขนส่งผู้โดยสารตลอดปีที่ร้อยละ 75 เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดย AAV มีรายได้รวม 16,237.3 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุน 4,764.1  ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 ตลอดปี ที่สายการบินจำเป็นต้องหยุดบินชั่วคราวทุกเส้นทางในช่วงเดือนเมษายน และจำเป็นต้องประเมินสถานการณ์ในการปรับลดเเละเพิ่มเที่ยวบินให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทางอยู่ตลอด ควบคู่การรักษาสภาพคล่องและผลประกอบการทางธุรกิจ

เเม้ว่า TAA จะเผชิญกับสถานการณ์วิกฤต แต่เราก็ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาเเละขยายฐานลูกค้า โดยเปิดฐานปฏิบัติการการบินใหม่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเมื่อรวมกับการให้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ทำให้ TAA เป็นสายการบินเดียวที่ให้บริการบินเข้าออกกรุงเทพฯ สะดวกได้ทั้ง 2 ท่าอากาศยาน เสริมความเเข็งเเกร่งเเละตอกย้ำการเป็นผู้นำตลาดในประเทศ  

TAA ได้ใช้แผนบริหารจัดการต้นทุน โดยลดค่าจ้างพนักงานตามนโยบายขอความร่วมมือให้พนักงานใช้สิทธิการลาโดยไม่รับค่าจ้างในระยะสั้นและระยะยาว เช่นเดียวกันกับค่าบริการในสนามบินและลานจอดจากส่วนลดค่าบริการในการขึ้นลงอากาศยาน (Landing Charge) ค่าบริการที่จอดอากาศยาน (Parking Charge) และค่าบริการการเดินอากาศ (Air Navigation Charge)  

การลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังส่งผลต่อเนื่องในปี 2564 อีกด้วย

 

ล่าสุด สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้ออกประกาศ บริษัทจะหยุดประกอบกิจการทั้งหมดเป็นการชั่วคราว จึงมีความจำเป็นต้องให้พนักงานหยุดปฏิบัติงาน 100% เพื่อให้เข้าเงื่อนไขได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนของประกันสังคม