จังหวัดสงขลาสั่งปิดชุมชนบ้านหัวเลน ม.6 ต.หัวเขา อ.สิงหนครเป็นการชั่วคราวเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่จำนวน 179 ราย สัมผัสเสี่ยงสูงอีก 160 รายส่งผลกระทบกว่า 611 ครัวเรือน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงมีประกาศปิดทางเข้าออกพื้นที่เป็นเวลา 14 วันเริ่มพรุ่งนี้

 วันนี้ (27 ก.ค. 64) นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือร่วมกับนายปัญญา จินดาวงศ์ นายอำเภอสิงหนคร นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายกอง จันทร์สว่าง นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงมาตรการและแนวทางในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร ซึ่งขณะนี้พบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อแล้วจำนวน 805 ราย อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลหัวเขา จำนวน 340 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงถึง 1,700 ราย โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ 6 ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อจำนวน 179 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 160 ราย ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบภายในชุมชนบ้านหัวเลน จำนวน 611 ครัวเรือน 2,705 ราย
สงขลาสั่งปิดชุมชนบ้านหัวเลน ต.หัวเขา 14 วันมีผล 28 ก.ค.นี้

สงขลาสั่งปิดชุมชนบ้านหัวเลน ต.หัวเขา 14 วันมีผล 28 ก.ค.นี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอสิงหนคร จึงได้มีมติให้ปิดทางเข้า-ออก พื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ในเวลา 08.00 น. จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. โดยทำการปิดหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว เพื่อลดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  และห้ามประชาชนภายในชุมชนบ้านหัวเลน เดินทางเข้า-ออกพื้นที่อย่างเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ แต่ยังสามารถทำกิจกรรมให้อาหารปลา และขายอาหารได้ภายในชุมชนบ้านหัวเลน ส่วนพนักงานบริษัทขอให้ประสานบริษัทพิจารณาจัดหาที่พักภายนอก เนื่องจากจะไม่อนุญาตให้มีการเข้า-ออกพื้นที่ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่หากมีความจำเป็นสามารถขอคำสั่งกักตัว หรือประสานข้อขัดข้องได้ที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ (โรงเรียนบ้านหัวเขา) ได้ทุกวันระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 - วันที่ 10 สิงหาคม 2564

สงขลาสั่งปิดชุมชนบ้านหัวเลน ต.หัวเขา 14 วันมีผล 28 ก.ค.นี้
 

สงขลาสั่งปิดชุมชนบ้านหัวเลน ต.หัวเขา 14 วันมีผล 28 ก.ค.นี้