เฟซบุ๊กแฟนเพจ "โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดเผยว่า ในหลวงพระราชทานทรัพย์กว่า 2.8 พันล้าน จัดหาอุปกรณ์แพทย์ ระบุ ทรงมีความห่วงใยประชาชนและบุคลากรการแพทย์ในสถานการณ์โควิด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เฟซบุ๊กแฟนเพจ "โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดเผยว่า ในหลวงพระราชทานทรัพย์กว่า 2.8 พันล้าน จัดหาอุปกรณ์แพทย์ ระบุ ทรงมีความห่วงใยประชาชนและบุคลากรการแพทย์ในสถานการณ์โควิด-19 

 

23 กรกฎาคม 2564 เฟซบุ๊กเพจ "โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยประชาชนและบุคลากรการแพทย์ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นอย่างยิ่ง

 

โดยพระราชทานทรัพย์เพื่อสมทบทุนและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลและสถานที่ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้

พระราชทานทรัพย์ จำนวน 100,000,000 บาท สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

พระราชทานทรัพย์ จำนวน 2,407,144,487.59 บาท แก่ โรงพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ และสถานพยาบาล 27 แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

พระราชทานทรัพย์ จำนวน 345,000,000 บาท แก่ เรือนจำ ทัณฑสภาน และโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำ 44 แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 

ในหลวง พระราชทานทรัพย์กว่า 2.8 พันล้าน จัดหาอุปกรณ์การแพทย์รับมือโควิด