svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"สุทิน" ชงแก้กฎหมายตั้งนายพลกำหนด 3 เงื่อนไขสกัดการก่อรัฐประหาร

20 เมษายน 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"สุทิน คลังแสง" ดันกฎหมายคัดกรองนายพลหวังสกัดการทำรัฐประหาร พร้อมเสนอยกเลิกศาลจังหวัดทหาร ให้ผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาเองได้

20 เมษายน 2567 "นายจำนงค์ ไชยมงคล" ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกลาโหม รับผิดชอบงานด้านกฎหมายและประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ในการประชุมสภากลาโหม เมื่อวันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งมี "นายสุทิน คลังแสง" รมว.กลาโหม เป็นประธาน ได้เสนอให้สภากลาโหม เห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่...) พ.ศ.... และร่างพ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่...) พ.ศ....

ทั้งนี้ โดยมีสาระสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมที่น่าสนใจ ดังนี้

1.ร่างพ.ร.บ.จัดระเบียบกระทรวงกลาโหม มีการแก้ไขมาตรา 25 และมาตราอื่น ๆ โดยมีการกำหนดเงื่อนไขการแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพล โดยให้กระทรวงกลาโหมกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งนายพลในแต่ละระดับไว้ 3 ประการ คือ
 

  1. ต้องไม่เคยมีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพลหรือมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การค้ามนุษย์ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม
  2. ต้องไม่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือประกอบธุรกิจหรือกิจการ
  3. ไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยหรือระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดลหุโทษ


นอกจากนี้ ยังให้อำนาจนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีคำสั่งให้พักราชการทันที เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการทหารผู้ใด ที่ใช้กำลังทหาร เพื่อยึดหรือควบคุมอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินจากรัฐบาลหรือเพื่อก่อการกบฏ

ขณะเดียวกัน มีการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องสมาชิกสภากลาโหม ที่รมว.กลาโหม โดยความเห็นชอบของครม. มีอำนาจแต่งตั้งซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 5 คน จากเดิมกำหนดไว้เพียง 3 คน และยังมีการแก้ไขอีกหลายมาตรา
 

2.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.พระธรรมนูญศาลทหาร โดยมีการยกเลิก ศาลจังหวัดทหาร และให้ผู้เสียหาย มีอำนาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาเองได้ ทั้งในเวลาปกติและเวลาไม่ปกติ และมีสิทธิอุทธรณ์ ได้โดยตรงต่อศาลทหารสูงสุด ในเวลาไม่ปกติ เว้นแต่อยู่ในสถานการณ์การรบหรือสงคราม ซึ่งเดิมในภาวะที่ไม่ปกติไม่สามารถอุทธรณ์ได้

ซึ่งการแก้ไข กฎหมายดังกล่าวนี้ ก็เพื่อให้สอดคล้อง กับการบริหารราชการแผ่นดินในภาวะปัจจุบัน
 

logoline