พิจิตร - ชาวบ้านอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร นำบ้านถูกทิ้งร้าง 30 ปี นำพื้นที่ในตัวบ้าน ห้องนอน ประยุกต์เพาะเลี้ยงหอยขม สร้างรายได้ พร้อมต่อยอดเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริให้กับชาวบ้านในชุมชน


ข่าว-ภาพ สายันต์ ชูฉ่ำ

 

บ้านไม้ครึ่งปูนที่มีอายุ กว่า 30 ปี ที่ถูกทิ้งร้าง ของนายประนม คำภิรานนท์ ชาวบ้านในตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ได้นำเอาพื้นที่ของตัวบ้าน ทั้งห้องนอน ห้องโถง ห้องครัว มาประยุกต์ทำการเพาะเลี้ยงหอยขม ในการเพาะเลี้ยงใช้เวลาเพียง 4 เดือน จับจำหน่ายสร้างรายได้ ในราคากิโลกรัมละ 40 -50 บาท

ไอเดียดี!ปรับบ้านร้าง-เลี้ยงหอยขมสร้างรายได้ดี
 

นายประนม คำภิรานนท์ หรือ ลุงหนุ่ม เล่าว่า บ้านหลังนี้ถูกทิ้งร้างมากว่า 30 ปี จึงเกิดแนวคิด ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จึงนำเอาพื้นที่ของบ้าน ทั้งห้องโถง ห้องนอน และห้องต่างๆ มาทำการสัตว์น้ำ โดยเริ่มเลี้ยงกบ ในช่วงแรก หลังจากที่จับกบจำหน่าย จึงหันมานำพื้นที่มาทำการเลี้ยงหอยขมแทน โดยปล่อยน้ำเข้าในพื้นบ้าน ที่กั้นห้องไว้อยู่แล้ว ดูแลน้ำไม่ให้เน่าเสียและนำเอาเศษไม้ และผักตบชวา ให้เป็นที่อยู่อาศัยของหอยขม ซึ่งหอยขมจะเลี้ยงง่ายและไม่เปลืองอาหาร และเป็นที่ต้องการของตลาด โดยการจับตามแหล่งน้ำมาเลี้ยงจนขยายพันธุ์ ใช้เวลาเพียง 4 เดือน สามารถจับจำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ 40-50 บาท

ไอเดียดี!ปรับบ้านร้าง-เลี้ยงหอยขมสร้างรายได้ดี

 

นอกจากนี้ พื้นที่ที่มีอยู่ บริเวณบ้านร้างยังทำเกษตรแบบพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งการเลี้ยงสัตว์พื้นเมือง ทั้งไก่ เป็ดเทศ รวมถึงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยหลังจากที่ทดลองทำการเกษตรสำเร็จ จะทำการต่อยอดไปยังชาวบ้านในชุมชุมเพื่อเกิดรายได้และอาชีพ สร้างความเจริญสำหรับชุมชนอีกด้วย

ไอเดียดี!ปรับบ้านร้าง-เลี้ยงหอยขมสร้างรายได้ดี