พิจิตร - ชาวนาในอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร สุดระทม ต้องปล่อยข้าวยืนต้นตายจากขาดน้ำ เหตุแหล่งน้ำตามธรรมชาติแห้งขอดลง ปริมาณฝนไม่เพียงพอ และฝนทิ้งช่วง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

โดย สายันต์ ชูฉ่ำ


ต้นข้าวนาปรัง อายุ 1 เดือนเศษ ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จำนวนกว่า 10 ไร่ กำลังขาดแคลนน้ำและยืนต้นตาย กว่า 10 ไร่ หลังจากที่เกษตรกร เริ่มทำการเพาะปลูก ในช่วงฤดูฝนพบปัญหา ปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอต่อการหล่อเลี้ยงต้นข้าว เกษตรกรจึงจำเป็นต้องปล่อยทิ้งนาข้าวบนแปลงนา ให้แห้งเหี่ยวตายไปกับความแห้งแล้ง เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำต้นทุน และฝนที่หยุดตกทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ไม่มีแหล่งน้ำใต้ดิน จึงไม่คุ้มทุนกับการสูบน้ำที่ต้องแลกกับค่าน้ำมัน จึงต้องปล่อยต้นข้าวทิ้งให้ขาดน้ำแห้งตาย

ชาวนาพิจิตรระทม! ฝนทิ้งช่วงข้าวขาดน้ำ-ปล่อยยืนต้นตาย

ชาวนาพิจิตรระทม! ฝนทิ้งช่วงข้าวขาดน้ำ-ปล่อยยืนต้นตาย

 

สำหรับพื้นที่ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรต่างเริ่มการเพาะปลูก เนื่องจากก่อนหน้านี้ มีปริมาณฝนตกลงมา แต่หลังเพาะปลูกน้ำไม่เพียงพอชาวนาจำเป็นต้องปล่อยต้นข้าวให้ยืนต้นตายดีกว่าเสี่ยงการหาแหล่งน้ำ ซึ่งจะไม่คุ้มการลงทุนสำหรับการทำนา

ชาวนาพิจิตรระทม! ฝนทิ้งช่วงข้าวขาดน้ำ-ปล่อยยืนต้นตาย