"ชลบุรี" เผยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อีก 155 ราย สั่งปิด "ตลาดพงษ์ศักดิ์" และงดใช้พื้นที่ชายหาดบริเวณหาดบางแสน-หาดวอน-แหลมแท่น-เขาสามมุข ตั้งแต่เวลา 20.00-04.00 น.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

27 มิถุนายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 155 ราย

 • 1. ค้นหาเชิงรุกสถานประกอบการในอำเภอพานทอง 16 ราย 
 • (ระหว่างสอบสวนโรค)
 • 2. ค้นหาเชิงรุก ตลาดพงษ์ศักดิ์ อำเภอเมืองชลบุรี 12 ราย
 • 3. ตรวจเฝ้าระวังกลุ่มตลาด ตลาดเทศบาลหัวกุญแจ อำเภอบ้านบึง 5 ราย
 • 4. เก็บตกเชิงรุก Cluster ตลาดใหม่ อำเภอเมืองชลบุรี 3 ราย
 • 5. เก็บตกเชิงรุก Cluster ตลาดเช้าสัตหีบ 2 ราย
 • 6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (วงสังสรรค์) 2 ราย
 • 7. ค้นหาเชิงรุกสถานประกอบการในอำเภอพานทอง 1 ราย (ระหว่างสอบสวนโรค)
 • 8. แคมป์แรงงานต่างด้าว บริษัท JWS อำเภอศรีราชา 1 ราย
 • 9. แคมป์แรงงานต่างด้าว (เชื่อมโยง แคมป์แรงงานต่างด้าว บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จํากัด ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา) 1 ราย
 • 10. เดินทางมากจากพื้นที่เสี่ยง กทม. 1 ราย
 • 11. เดินทางมากจากพื้นที่เสี่ยง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ราย
 • 12. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
 •    12.1 ในครอบครัว 24 ราย
 •    12.2 จากสถานที่ทำงาน 15 ราย
 • 13. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 38 ราย
 • 14. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 33 ราย

 • "ชลบุรี" ติดโควิดเพิ่ม 155 ราย สั่งปิด "ตลาดพงษ์ศักดิ์" งดใช้พื้นที่ชายหาดยามวิกาล


  วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 369 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 3,982 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม
  การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 8 แห่ง และตลาด 3 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 6 แห่ง และชุมชน 3 แห่ง
  ขอความร่วมมือ ตลาดดังนี้

 • 1 ผู้ค้าหรือลูกจ้าง ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ค้าหรือลลูกจ้างร้านอื่น ๆ ไม่ทานอาหารใกล้ชิดด้วย 
 • 2 ไม่สังสรรค์
 • 3 ป่วยต้องหยุด
 • 4 ทำความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม หลังออกจากห้องน้ำต้องล้างมือทุกครั้ง ไม่ใช้มือจับหน้าโดยไม่ล้างมือ 
 • 5 ใส่แมสก์ตลอดเวลา 
 • 6 เมื่อมีผู้ติดเชื้อในตลาด หากมีการตรวจเชิงรุก ขอให้รับการตรวจเชิงรุกทุกคน 
 • 7 เมื่อมีการปิดตลาด ขอความร่วมมือผู้สัมผัส หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้หยุดอยู่บ้าน
 • 8 ไม่รับแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่เสี่ยง
 • และขอความร่วมมือในสถานประกอบ มาตรการดังนี้
 • 1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า
 • 2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
 • 3. ป่วยต้องหยุด
 • 4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที 
 • 5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน 
 • สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อข้ามบริษัท เมื่อเริ่มมีกระระบาดในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไม่ข้ามไปคุยกันกับห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสรรค์ อสม. เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอดส่อง
  ขณะนี้มีการระบาดในวงกว้างใน กทม. ปริมณฑล อาจมีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้าชลบุรี รวมทั้งมีผู้ติดเชื้อในชลบุรี อาจยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไม่ทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตรการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลา พยายามออกจากบ้านให้น้อยลง อยู่ห่างกัน ล้างมือบ่อยๆ
  สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน
  จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป 

  นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) เผยแพร่ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 41/2564 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี มีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
  1. ให้ปิดสถานประกอบกิจการ "ตลาดพงษ์ศักดิ์" ตั้งอยู่ถนนราษฎร์ประสงค์ ตำบลบ้านโขด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 และให้สถานประกอบกิจการรวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าภายในสถานประกอบกิจการพื้นที่ดังกล่าวทุกคน ถือปฏิบัติให้เป็นตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยเคร่งครัด
  2. ให้งดใช้พื้นที่ชายหาด ชายทะเลของหาดบางแสน หาดวอนนภา แหลมแท่น ลานอเนกประสงค์แหลมแท่น และบริเวณจุดชมวิวเขาสามมุข ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

  "ชลบุรี" ติดโควิดเพิ่ม 155 ราย สั่งปิด "ตลาดพงษ์ศักดิ์" งดใช้พื้นที่ชายหาดยามวิกาล

  logo-pwa

  เพิ่ม NationTV

  ลงในหน้าจอหลักของคุณ

  ติดตั้ง
  ปิด