ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน พบส่วนใหญ่เห็นด้วยโครงการนำร่องภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ พร้อมสนับสนุนเปิดประเทศภายใน 120 วัน แต่มีแอบหวั่นใจบรรดานักท่องเที่ยวต่างชาติ เอาโควิดสายพันธุ์ใหม่มาแพร่ระบาดในไทย

กรุงเทพโพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง "คนไทยว่าไง..กับเป้าหมายเปิดประเทศใน 120 วัน" จากผู้ที่ถูกตัวอย่าง 1,202 คน จากทั่วประเทศ

พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ 60.0% เห็นด้วยกับภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ต้นแบบโมเดลนำร่อง เพราะจังหวัดอื่นๆ จะประเมินได้ว่าพร้อมเปิดเมืองไหม ขณะที่ 40.0% ระบุว่าไม่เห็นด้วย เนื่องจากกลัวนักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่มี และคนภูเก็ตยังฉีดวัคซีนกันไม่ครบ

ส่วนเป้าหมายเปิดประเทศภายใน 120 วัน เพื่อรับนักท่องเที่ยวจากประเทศความเสี่ยงต่ำ และฉีดวัคซีนครบแล้ว พบว่า 61.7% เห็นว่าจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รองลงมา 23.5% เห็นว่าเป็นการฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทย และ 14.8% เห็นว่าจะนำไปสู่การปรับมาตรการการท่องเที่ยวไทยที่เหมาะสมในระยะถัดไป

ขณะที่ปัจจัยที่มีผลต่อความเหมาะสมในการเปิดประเทศมากที่สุด คนไทย 42.0% ระบุว่า ขึ้นอยู่กับสัดส่วนคนไทยที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ต่อประชากรทั้งหมด รองลงมา 23.8% ระบุว่า จำนวนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และ 19.1% ระบุว่ามาตรการป้องกันโควิดตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

สำหรับความกังวลกับเป้าหมายเปิดประเทศใน 120 วัน พบว่า ส่วนใหญ่ 59.9% ระบุว่ากังวล หากมีเชื้อสายพันธุ์ใหม่มากับนักท่องเที่ยวจะคุมไม่อยู่ และไม่แน่ใจว่าคนไทยจะฉีดวัคซีนครอบคลุมไหม ส่วน 40.1% ระบุว่าไม่กังวล เพราะเป็นการเปิดรับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศความเสี่ยงต่ำและได้รับวัคซีนครบแล้ว