องค์กรปกป้องพุทธศาสนาโร่ขึ้นโรงพักเมืองคงแจ้งความเอาผิดผู้อนุญาตก่อสร้างมัสยิดในพื้นที่หลังยังคงฝ่าฝืน ไม่หยุดการก่อสร้างตามที่เคยเจรจา ชาวบ้านหวั่นปัญหาเรื่องเสียง อีกทั้งคนส่วนใหญ่ก็ชาวพุทธ

25 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีชาวบ้านและพระสงฆ์ในพื้นที่อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ได้ออกมาคัดค้านการก่อสร้างมัสยิดเพื่อประกอบศาสนกิจของชาวมุสลิมในพื้นที่ เพราะเกรงว่าอาจจะได้รับผลกระทบเป็นมลพิษทางเสียงและกระทบกับวิถีการดำเนินชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยขณะนี้ก่อสร้างมัสยิดดังกล่าวมีการดำเนินการคืบหน้าไปแล้วกว่า30% แต่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่มีใครทราบมาก่อนว่าจะมีการก่อสร้างมัสยิด และทันทีที่ชาวบ้านทราบว่าเป็นการก่อสร้างมัสยิดจึงเกิดกระแสการต่อต้านขึ้นมาทันที

ชาวบ้านแจ้งความนายกอบต.อนุญาตก่อสร้างมัสยิดไม่ถามชาวบ้าน
ซึ่งก่อนหน้านี้ทางองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติ ได้ลงพื้นที่เป็นตัวแทนชาวบ้านในการเจรจาหาทางออกร่วมกันกับฝ่ายปกครองอำเภอคง โดยเบื้องต้นขอให้ระงับการก่อสร้างมัสยิดดังกล่าว เพราะเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง ชาวบ้านในพื้นที่ไม่ทราบเรื่องด้วย ไม่มีการประชาคมสอบถามชาวบ้าน เป็นการลักไก่อนุญาตให้ก่อสร้างโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ปรากฏว่ายังคงมีการดำเนินการก่อสร้างเรื่อยมาไม่ได้มีการระงับการก่อสร้างตามที่ได้พูดคุยตกลงกันไว้ ในวันนี้ทางด้านชาวบ้านพร้อมด้วยคณะสงฆ์ จึงตั้งเวทีเสวนาถึงผลกระทบของการก่อสร้างมัสยิดในพื้นที่

ชาวบ้านแจ้งความนายกอบต.อนุญาตก่อสร้างมัสยิดไม่ถามชาวบ้าน

พร้อมมีมติในการแจ้งความดำเนินคดีกับนายสายัณห์ ม่านกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ผู้ที่อนุญาตให้ก่อสร้างมัสยิดได้โดยไม่มีหนังสืออนุญาตจากคณะกรรมการกลางอิสลามและไม่ทำประชาพิจารณ์สอบถามชาวบ้านในพื้นที่ก่อนการอนุญาตให้สร้าง ถือว่าผิดกฎหมายมาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ชาวบ้านแจ้งความนายกอบต.อนุญาตก่อสร้างมัสยิดไม่ถามชาวบ้าน

ชาวบ้านแจ้งความนายกอบต.อนุญาตก่อสร้างมัสยิดไม่ถามชาวบ้าน