"หมอไม่ทน" ร่อนแถลงการณ์ฉบับล่าสุด จี้"อนุทิน"ต้องลาออก เพื่อรับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการแก้ปัญหาโควิด พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้รัฐเปิดเผยข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการปัญหาโควิดให้ครบถ้วน เพื่อให้ภาคประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ชี้การทำงานต้องโปร่งใส

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

28 เมษายน 2564 กลุ่มเครือข่าย "หมอไม่ทน" ได้ออกแถลงการณ์ฉบับล่าสุด ระบุข้อความดังนี้...
แถลงการณ์ "หมอไม่ทน"
เรียนพี่น้องประชาชนทุกท่าน
พวกเรา "หมอไม่ทน" ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ร่วมแสดงประชามติเห็นด้วยกับพวกเราอย่างถล่มทลาย ในแคมเปญ "เรียกร้องให้อนุทิน รัฐมนตรีสธ.ลาออก จากความล้มเหลวในการแก้ปัญหาการระบาด COVID19" ผ่านทาง change.org จนนำมาสู่การเปลี่ยนแปลง ล่าสุด ในวันที่ 27 เมษายน 2564 ตามประกาศกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฏหมายเป็นอำนาจหน้าที่นายกรัฐมนตรี ทำให้อำนาจในการบริหารจัดการต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID 19 ถูกถ่ายโอนอำนาจจากนายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ไปอยู่ภายใต้อำนาจบริหารจัดการของนายกรัฐมนตรี และนับเป็นชัยชนะเบื้องต้นของ "หมอไม่ทน" ร่วมกับประชาชน
"หมอไม่ทน" ขอเป็นตัวแทนของแพทย์ด่านหน้า และผู้ป่วยทุกคน ไม่ว่าผู้ป่วยที่เหนื่อยหอบต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากการที่มีห้อง ICU ไม่เพียงพอให้เข้ารักษา หรือที่น่าเศร้าที่สุด ผู้ป่วยที่เสียชีวิตโดยไม่มีแม้แต่โอกาสได้รับการรักษาใดๆ เนื่องจากขาดแคลนเตียงผู้ป่วย รวมทั้งประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่ยังไม่ได้รับกระทั่งวัคซีนเข็มแรก ตามที่ควรได้รับแล้วในขณะนี้ ได้แต่ฝากความหวังไว้กับวัคซีนคุณภาพต่ำ และมีข้อกังขาเรื่องผลข้างเคียงที่รัฐจัดให้ ซึ่งล้วนแล้วมาจากการบริหารจัดการที่ล้มเหลวและขาดวิสัยทัศน์ที่ผู้นำทางสาธารณสุขพึงมีของนายอนุทิน ชาญวีรกุล ทั้งนี้ ความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และที่สำคัญที่สุด คือชีวิตของประชาชนที่ถูกคร่าไปจากความไร้ประสิทธิภาพนี้ ทำให้เราไม่อาจไว้วางใจให้ชีวิตของเหล่าบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน อยู่ในมือเจ้ากระทรวงคนนี้ได้อีกต่อไป
"หมอไม่ทน" จึงขอยืนยันว่านายอนุทิน ชาญวีรกุล จำเป็นต้องลาออก เพื่อแสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น และเพื่อเป็นการขอโทษต่อประชาชนผู้เจ็บป่วยและผู้สูญเสียทุกคน ทั้งนี้พี่น้องประชาชนท่านใดที่ยังไม่ได้ร่วมลงชื่อ โปรดร่วมกันลงชื่อถ้าท่านเห็นด้วยกับพวกเรา
นอกเหนือไปกว่านั้น "หมอไม่ทน" เรียกร้องขอความโปร่งใสในการทำงานจากนี้ต่อไปพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือบุคลากรแพทย์ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นจริง ได้ร่วมตรวจสอบ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในเรื่องการบริหารจัดการของภาครัฐ และขอเรียกร้องไปยังผู้มีอำนาจทุกท่านในกระทรวงสาธารณสุข ให้ปกป้องสิทธิเสรีภาพของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้อยู่ใต้การปกครองของท่านในการแสดงออกอย่างอิสระ โดยไม่ต้องหวาดกลัวต่อเสียงข่มขู่ คุกคามหรือผลกระทบที่ตามมา รับเรื่องร้องเรียนเมื่อมีการละเมิดสิทธิในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นโดยสุจริต ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ เปิดช่องทางให้บุคลากรทางการแพทย์รายงานปัญหาและข้อเสนอแนะโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน
"หมอไม่ทน" ขอเรียกร้องให้ประชาชนทุกท่านร่วมมือกับเรา จับตาการทำงานการบริหารจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID19 ต่อไปอย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะร่วมกับพวกเราเพื่อแสดงประชามติ ถ้ายังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

"หมอไม่ทน" ร่อนแถลงการณ์ล่าสุด จี้"อนุทิน"ต้องลาออก-บริหารจัดการโควิดต้องโปร่งใสตรวจสอบได้