คุณตา อาสาเก็บขี้ควาย ทำความสะอาดถนนหลวงให้ฟรี ทำเช่นนี้มา 3 ปีกว่า นอกจากจะได้มูลขี้ควายไปทำปุ๋ยหมักใส่นาข้าวแล้ว ยังทำให้ถนนในเขตตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ สะอาดปราศจากขี้ควาย ที่ชาวบ้านนำออกไปเลี้ยง ขณะเดินขบวนออกจากคอกไปนา ก็จะถ่ายมูลลงบนถนน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

26 เมษายน 2564 ที่ถนนสายเมืองศรีสะเกษ ไปยังตำบลน้ำคำ ระหว่างบ้านข้าวดอ ไปบ้านหัวนา ทุกเช้าประมาณ 08.00 ถึง 09.30 น. ผู้คนที่เดินทางผ่านถนนเส้นนี้ จะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก ในการขับขี่ยวดยานพาหนะ โดยเฉพาะรถยนต์ เพราะจะต้องหลบหลีกกองมูลขี้ควาย เป็นมูลขี้ควายที่ชาวบ้านพากันไล่ต้อนฝูงควายออกจากคอก เพื่อที่จะนำไปเลี้ยงที่ทุ่งนา ที่ป่าสาธารณะประจำตำบล โดยชาวบ้านที่มีควาย คอกละ 2 3 ตัว ก็จะมีการรวมตัวกันแบบฝากเลี้ยง สับเปลี่ยนกันนำฝูงควายที่อยู่ราวๆ เกือบร้อยตัว ออกไปเลี้ยง ภายในระยะเวลา 1 เดือน ชาวบ้านก็จะได้เข้าเวร นำควายออกไปเลี้ยงสักครั้งหนึ่ง โดยจะต้องรับผิดชอบไล่ต้อนฝูงควายออกไปทุ่ง แล้วดูแลทั้งวัน ก่อนที่จะไล่ต้อนกลับเข้าคอกในช่วงเย็นๆ ทำเช่นนี้มาตลอดหลายปีแล้ว เพราะทุกคนจะต้องมีอาชีพ มีงานอื่นๆ ไปทำเพื่อการมีรายได้ และอาชีพการเลี้ยงควายก็ถือว่ามีรายได้ตอนขาย 

คุณตาอาสาเก็บขี้ควาย ทำความสะอาดถนนหลวงให้ฟรีแต่หากต่างคนต่างไปเลี้ยงเอง ก็จะเสียคนในครอบครัวไปทั้งวัน 1 คน จากอดีตที่ถนนเคยเป็นลำคลองน้ำของหมู่บ้าน ตำบลมาก่อน ในการไล่ต้อนฝูงควายออกไป พอออกมาจากคอก ควายหลายตัวก็จะทำการถ่ายมูล แต่ทุกวันนี้คลองหายไป กลายเป็นถนน แต่ควายก็จะถ่ายมูลยังจุดนี้เป็นประจำของเขา ทำให้มูลขี้ควายกองเกลื่อนกลาดเต็มถนนนตลอดสายนี้ ซึ่งอยู่ๆ ก็มีคุณตาคนหนึ่ง เห็นมูลขี้ควายไม่มีใครเก็บ จึงนำรถเข็นมาทำการเก็บมูลขี้ควายไป เป็นการเก็บทำความสะอาดให้ถนนฟรีๆ ด้วย โดยไม่ต้องไปพึ่งเทศบาล เพราะคุณตาจะนำมูลขี้ควายไปทำปุ๋ยหมัก ไว้ใส่นาข้าว แก่ทำมาเช่นนี้กว่า 3 ปีแล้ว

คุณตา สมหมาย ทองยุ่น อายุ 70 ปี อยู่บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำคำ ผู้เก็บมูลขี้ควาย เล่าว่า ตนมาเก็บมูลขี้ควายตามถนนเส้นนี้เพื่อนำไปทำปุ๋ยหมักมูลขี้ควาย ซึ่งฝูงควายของชาวบ้านที่ไล่ต้อนไปเลี้ยงยังทุ่งนา พอควายออกจากคอก มาบนถนนควายส่วนใหญ่ก็จะถ่ายมูลขณะเดินไปทุ่งนา แม้ฝูงควายจะไม่ได้ถ่ายทุกตัว แต่ฝูงควายมีเป็นจำนวนมาก ก็จะถ่ายลงถนนทุกวัน หลายกองเช่นกัน เพราะฉนั้นก็จะมีมูลขี้ควายกองอยู่บนถนนเช่นนี้ทุกวัน ตนก็มาเก็บทุกวัน และเป็นการทำความสะอาดให้กับถนนไปด้วยทุกวัน มูลขี้ควายก็จะนำไปกองไว้ในสวนที่บ้าน ทำปุ๋ยหมักเก็บไว้ใส่นาข้าว ทำมาเช่นนี้ 3 ปีกว่าแล้ว นาข้าวตนก็จะงาม ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่นาข้าวเลย

คุณตาอาสาเก็บขี้ควาย ทำความสะอาดถนนหลวงให้ฟรีเช่นเดียวกัน ชาวบ้านรายหนึ่ง กล่าวว่า คุณตาสมหมาย ทุกเช้าภายหลังจากชาวบ้านไล่ต้อนฝูงควายออกไปเลี้ยงยังทุ่งนาแล้ว แก่ก็จะนำรถเข็นแกมาเก็บมูลขี้ควายที่อยู่บนถนนเช่นนี้ทุกวัน ชาวบ้านเห็นว่าไม่มีใครเก็บ พอเห็นแกมาเก็บ และเป็นการทำความสะอาดถนนไปด้วย ก็ดี เลยไม่มีใครว่าอะไรแก และมูลขี้ควายที่ชาวบ้านไล่ต้อนไปบนถนนจะถ่ายมูลลงบนถนนเช่นนี้ทุกวัน หากไม่มีใครเก็บก็คงจะกองเป็นภูเขาเต็มถนน รถยนต์ก็วิ่งไปมาไม่ได้ หรือไม่ก็จะต้องลำบากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำคำ ส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บทำความสะอาดทุกเช้าแทน ดีแล้วที่คุณตามาเก็บ มาทำความสะอาด ต้องขอบคุณแกทุกวัน

คุณตาอาสาเก็บขี้ควาย ทำความสะอาดถนนหลวงให้ฟรี

คุณตาอาสาเก็บขี้ควาย ทำความสะอาดถนนหลวงให้ฟรี