ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ เร่งผลิต กิ๊ฟเซ็ท ถุงบรรจุหน้ากากอนามัย ขวดเจลแอลกอฮอล์แบบฉีดพ่นขนาดพกพา พร้อมคู่มือปฏิบัติตัว ในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากเชื้อโรคโควิด-19 และวิธีสังเกต ตรวจสอบตนเอง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
วันที่ 25 เมษายน 2564 ที่ สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ อส. เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และผู้ที่ว่างงาน ได้มาระดมแรงงานในการบรรจุถุงกิ๊ฟเซ็ท เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 30,000 ชุด ซึ่งในถุงดังกล่าว จะมีหน้ากากอนามัย 2 แผ่น มีขวดเจลแอลกอร์ฮอร์แบบฉีดพ่น 1 ขวด ขนาดพกพา และเอกสารชี้แจงในการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัย ห่างไกลจากการเป็นผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 และยังมีคำแนะนำเบื้องต้น ในการเฝ้าดูสังเกตอาการตนเอง ว่าเป็นผู้ที่เสี่ยงน้อย เสี่ยงมาก หรือเสี่ยงสูง และหากติดเชื้อจะมีอาการเริ่มต้นเช่นไรบ้าง และจะต้องไปติดต่อใคร การกักตัวอยู่บ้าน ควรทำเช่นไร รวมทั้งข้อแนะนำอื่นๆ ในการที่เดินทางไปที่ต่างๆ จะต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยของตน และคนอื่นๆ ทุกครั้ง ที่สำคัญในระยะนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 หากไม่มีธุระจำเป็นใดๆ ไม่ควรที่จะออกจากบ้าน โดยเฉพาะสถานที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่เสี่ยง เคยมีผู้ติดเชื้อไปในที่นั้นๆ มาก่อนด้วย

ปภ.ศรีสะเกษเร่งผลิตกิ๊ฟเซ็ทป้องกันโควิด 3 หมื่นชุดมอบ รพ.สต. ด่านหน้า

ปภ.ศรีสะเกษเร่งผลิตกิ๊ฟเซ็ทป้องกันโควิด 3 หมื่นชุดมอบ รพ.สต. ด่านหน้า

ซึ่งในวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อในจังหวัดศรีสะเกษ ได้เพิ่มขึ้นเป็น จำนวน 115 คน กระจายอยู่ตามอำเภอต่าง ๆ เป็นพื้นที่สีเหลือง 7 อำเภอคือ อำเภอศิลาลาด 2 คน ราษีไศล 3 คน เมืองจันทร์ 3 คน อุทุมพรพิสัย 4 คน ห้วยทับทัน 1 คน วังหิน 1 คน ศรีรัตนะ 1 คน อำเภอสีส้ม 3 อำเภอคือ ขุขันธ์ 8 คน ภูสิงห์ 6 คน ขุนหาญ 8 คน และอำเภอสีแดง 4 อำเภอ คือ กันทรลักษ์ 12 คน กันทรารมย์ 15 คน น้ำเกลี้ยง 16 คน และหนักที่สุด คือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ 29 คน โดยยอดเพิ่มจากเมื่อวานนี้ 10 คน โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศพื้นที่เสี่ยง โดยหากท่านใดไปสถานที่เสี่ยงให้กักตัวเฝ้าดูอาการ งดเดินทางไปที่ชุมนุมชน หรือแม้กระทั่งพูดคุยกับคนในครอบครัว ก็ให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ เป็นเวลา 14 วัน และหากมีอาการผิดปกติ คือ มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ตาแดง มีผื่น ถ่ายเหลว จมูกไม่มีกลิ่น ลิ้นไม้รับรส ให้ติดต่อสาธารณสุขใกล้บ้านทันที

ปภ.ศรีสะเกษเร่งผลิตกิ๊ฟเซ็ทป้องกันโควิด 3 หมื่นชุดมอบ รพ.สต. ด่านหน้า

ปภ.ศรีสะเกษเร่งผลิตกิ๊ฟเซ็ทป้องกันโควิด 3 หมื่นชุดมอบ รพ.สต. ด่านหน้า

นายบุญประสงค์ นวลสายย์ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า วันนี้เป็นการระดมเครือข่ายกำลังพล อพปร. เจ้าหน้าที่ ปภ. และจิตอาสา มาร่วมกันแพคศรีสะเกษกิ๊ฟเซ็ท ซึ่งในนั้นก็จะเป็นเอกสารคู่มือการปฏิบัติตัวว่า เวลาเดินทางกลับมาจากพื้นที่ควบคุม พื้นที่เสี่ยง จะต้องปฏิบัติตัวเช่นไร ทั้งอยู่บ้าน และออกนนอกบ้าน นอกนั้นจะมีหน้ากากอนามัย 2 แผ่น และขวดเจลแอลกอฮอล์แบบฉีดขนาดพกพา 1 ขวด ซึ่งเป็นความห่วงใยของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการให้ได้ทั้งหมด จำนวน 30,000 ชุด โดจะได้นำไปมอบให้สาธารณสุขจังหวัดเพื่อมอบต่อให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยหน้าด่านที่มีการตรวจคัดกรองเบื้องต้น สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านตำบลนั้น ๆ และจะต้องตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเป็นด่านแรก เพื่อความปลอดภัย และการใช้งานที่สะดวกจังหวัดจึงได้เร่งผลิตกิ๊ฟเซ็ทชุดนี้ เพื่อส่งมอบต่อโดยเร็วภายในสัปดาห์นี้ โดยหวังว่าจะป้องกันและลดยอดผู้ติดเชื้อให้ไม่มีผู้ติดเชื้อในเร็ววันนี้ โดยจะต้องขอความร่วมกับพี่น้องประชาชนต้องช่วยกันดูแลรักษาตนเองด้วย

ปภ.ศรีสะเกษเร่งผลิตกิ๊ฟเซ็ทป้องกันโควิด 3 หมื่นชุดมอบ รพ.สต. ด่านหน้า