ในปี 2564 กรุงเทพมหานครมีหลากหลายโครงการที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด "มหานครสำหรับทุกคน" .

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โดยเน้นการให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ   ให้ได้รับความสะดวก สบาย และการบริการด้านต่าง ๆ  เช่น โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน บ้านพักคนชราแห่งใหม่ และเหนือสิ่งอื่นใดคือความสุขในชีวิต  กรุงเทพมหานครจึงได้ปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ตามความสนใจที่หลากหลายของประชาชน เช่น ศูนย์สร้างสุขทุกวัย หรือโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ที่รองรับความต้องการของประชาชนกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯ
#กรุงเทพฯ #กรุงเทพมหานคร #มหานครสำหรับทุกคน #สังคมผู้สูงอายุ #อาวุโสโก้เก๋า #BangkokEnjoyAging