ที่ปรึกษาประธานสภา แนะ "รังสิมันต์ โรม" ศึกษากฎหมายให้ดีก่อน หลังแถลงจ่อเชิญประธานศาลฎีกาชี้แจง กมธ. อย่าคิดว่าเป็น ส.ส.จะทำอะไรก็ได้ ชี้ รัฐธรรมนูญเขียนชัดไม่มีอำนาจเชิญศาล

นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงกรณีที่นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ว่าในฐานะ ส.ส.ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบทุกดุลอำนาจ รวมทั้งศาลว่าได้ทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระหรือไม่ จึงจะนำประเด็นนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน เพื่อขอให้เชิญประธานศาลฎีกาหรือตัวแทนมาให้ความเห็นหรือชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ จึงขอชี้แจงว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องตรงไปตรงมา ที่อยู่ในรัฐธรรมนูญ เพราะมาตรา129 ที่ว่าด้วยการทำหน้าที่ของกรรมาธิการ ที่สามารถเสาะหาข้อเท็จจริงและมีอำนาจเรียกเอกสารหรือบุคคลมาแสดงข้อเท็จจริงในเรื่องที่พิจารณาได้ แต่ในวรรคสี่ของมาตรา129ได้กำหนดไว้ถึงการเรียกนั้น มิให้ใช้บังคับแก่ผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติหรือใช้อำนาจในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดี หรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล ดังนั้นรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า คณะกรรมาธิการไม่สามารถเรียกให้ศาลเข้ามาชี้แจงในกรรมาธิการได้

"จริงๆแล้วการที่ท่านจะมาแถลงข่าวเรื่องใดๆก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการเรียกหน่วยงานไหนมาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการอะไร ก็ควรจะศึกษาในแง่ของกฎหมายให้ดีซะก่อน อย่านึกว่าเราเป็น ส.ส.แล้วต้องทำอะไรได้ทุกอย่าง ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกเรื่องมันต้องอยู่บนพื้นฐานของการให้เกียรติสถาบันอื่นด้วย" นพ.สุกิจ

นพ.สุกิจ ยังระบุว่า กรณีนี้ไม่จำเป็นต้องทำหนังสือส่งไปยังคณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ เพราะกรรมาธิการไม่มีอำนาจที่จะไปเชิญอยู่แล้ว และเชื่อว่ากรรมาธิการส่วนใหญ่ก็ทราบเรื่องนี้ และรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ชัดเจน และในสมัยที่มี พ.ร.บ.คำสั่งเรียกก็ได้เขียนไว้แบบนี้ แต่ตอนหลังศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า มีบางมาตราขัดรัฐธรรมนูญจึงใช้ไม่ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกกฎหมายก็ไม่ได้ให้อำนาจกับทางสภาหรือกรรมาธิการที่จะเรียกศาลหรือฝ่ายตุลาการมาให้ความเห็นหรือมาสอบถามแต่ประ