"แรมโบ้" ซัด "นักวิชาการ- ผู้ร่วมเสวนา คปร."มือไม่พาย แต่ชอบเอาเท้าราน้ำ" เกิดมาเคยคิดใช้สมองทำประโยชน์อะไรให้ประเทศชาติประชาชนบ้าง สงสัยว่าคนเหล่านี้จะชอบหรือศรัทธานายกฯ หรือรัฐบาลที่มีการโกงกินบ้านเมือง มากกว่ารัฐบาลที่ทำประโยชน์ให้ประเทศเป็นเรื่องที่น่ากลัว

วันนี้(29 มี.ค.) นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงวงเสวนาหัวข้อ "ชำแหละ 7 ปี พล.อ.ประยุทธ์ พาชาติติดหล่ม?" ของคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย หรือ คปร.โจมตีการบริหารงานของนายกฯ เล่นการเมืองแบบย้อนยุค เป็นระบบ 3 ป.บริหารงานผิดพลาด พาชาติพังยิ่งกว่าเผด็จการรัฐบาลทักษิณ โดยระบุว่า แม้นายกฯจะถูกมองว่าเล่นการเมืองแบบย้อนยุค แต่ได้ทำงานเพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและประชาชนมาโดยตลอด และทำได้ดีกว่ารัฐบาลอื่นอีก มีความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา พัฒนาบ้านเมือง รวมถึงมีความพยายามที่จะเดินหน้าสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้น ทั้งนี้หากประเทศจะไม่สามารถเดินหน้าได้นั้น ตนเองมองว่าน่าจะเป็นเพราะมีกลุ่มต่อต้านนายกฯหรืออาจเป็นนักวิชาการบางคน ที่มีแต่พูด โดยไม่เคยลงมือทำอะไรเลย ทั้งที่มีมันสมองพอที่จะช่วยกันคิดช่วยกันทำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองให้เดินหน้าได้

นายเสกสกลยังกล่าวว่า ต่อให้นายกฯ และรัฐบาล ทำดีแทบตาย กลุ่มเห็นต่างหรือแม้แต่นักวิชาการบางคน ก็คงไม่เข้าใจ เพราะตั้งเป้าที่จะต่อต้านอยู่แล้ว พร้อมกับสงสัยว่าคนเหล่านี้จะชอบหรือศรัทธานายกฯ หรือรัฐบาลที่มีการโกงกินบ้านเมือง มากกว่ารัฐบาลที่ทำประโยชน์ให้ประเทศ เพราะเห็นมีการเปรียบเทียบกับรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัว ถ้าจะมีการสนับสนุนผู้นำที่ก้าวสู่ตำแหน่งเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเอื้อธุรกิจให้กับพวกพ้องตนเอง ตลอดจนการออกกฎหมายให้ธุรกิจตนเองร่ำรวยบนความยากจนของประขาชน ไม่ทราบว่านักวิชาการ กลุ่มเสวนา คปร. ชอบแบบนั้นใช่ไหม


" ส่วนตนมองว่า ปัญหาใหญ่ของประเทศ คือการมีผู้นำที่ทุจริตคอร์รัปชั่น จึงทำให้ประเทศไปไม่รอด ต่อให้ระบบกฎหมายแม่แบบของประเทศเขียนไว้ดีแค่ไหน ถ้ามีผู้นำที่คิดคดโกงกินงบประมาณภาษีอากรของประชาชน วันๆคิดแต่เรื่องทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง ใจไม่ซื่อมือไม่สะอาด ระบบนั้นก็จะไปไม่รอดอย่างแน่นอน บ้านเมืองจะเสียหายย่อยยับประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า แต่ถ้ามีผู้นำที่ดีใจซื่อมือสะอาด คำนึงถึงแต่ประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนเป็นหลัก ไม่คิดทุจริตโกงกิน ตนคิดว่า ยังสามารถพาประเทศชาติประชาชนไปรอดได้ ส่วนถ้ากฎหมายแม่บทจะมีปัญหาบ้างก็ค่อยแก้ไขกันไปตามกระบวนการขั้นตอน ขอเพียงแต่ทุกคนทุกฝ่ายหันมาร่วมมือร่วมใจช่วยกัน อย่าดีแต่พูด ดีแต่ขัดแข้งขัดขา จ้องทำลายกัน โดยที่ไม่ยึดโยงกับประเทศชาติและประชาชน ดังเช่นนักวิชาการกลุ่มนี้ ที่ดีแต่พูดดีแต่วิจารณ์ ไม่เคยลงมือปฏิบัติหรือช่วยเหลือชาติบ้านเมืองอะไรเลย วันๆดีแต่ออกมาพ่นน้ำลาย ทำลายกัน เหมือนคำสุภาษิตที่ว่า " มือไม่พายแต่ชอบเอาเท้าราน้ำ" เกิดมาทั้งทีก็ไร้ประโยชน์ไม่ได้สร้างคุณค่าให้กับตัวเองและแผ่นดินเลย สักนิด ช่างเสียดายคุณค่าและเวลาที่เกิดมาในชาตินี้ ถ้าคิดว่าประเทศนี้ไม่น่าอยู่ก็เก็บเสื้อผ้าตามไปอยู่กับอดีตผู้นำคนที่นิยมชื่นชอบชื่นชม ที่หนีไปอยู่ในต่างประเทศรอแล้ว จะดีกว่าไหมครับ " นายเสกสกล กล่าว