svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเงิน-การลงทุน

 เจาะธุรกิจ "เจ้าสัวเจริญ" ความมั่งคั่งเพิ่มสวนเศรษฐกิจ

19 พฤษภาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

เครือข่ายธุรกิจในมือ  "เจ้าสัวเจริญ  สิริวัฒนภักดี" มหาเศรษฐีไทย ยังแข็งแกร่ง สวนทิศทางเศรษฐกิจ Nation STORY พาไปสำรวจความมั่งคั่ง 7 บริษัทที่ถือหุ้น เพิ่มขึ้นหรือลดลงมากน้อยแค่ไหน ตามไปดูกันเลย

Nation STORY   ได้สำรวจข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนของหุ้นบริษัทในเครือ  "เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี” มหาเศรษฐีไทย ผู้ก่อตั้งกลุ่ม TCC และอาณาจักร “ไทยเบฟเวอเรจ”  จำนวน 7 บริษัท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) แต่ละบริษัทเป็นเท่าไหร่ จะเพิ่มความมั่งคั่งให้กับเจ้าสัวมากน้อยแค่ไหนตามไปดูกันเลย

หุ้น AMARIN  บมจ. อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) เดือนม.ค.อยู่ที่ 4,152  ล้านบาท  เดือนพ.ค.อยู่ที่ 4,452  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 300 ล้านบาท 

AMARIN  ประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย 3 ธุรกิจ คือ 1. ผลิตงานพิมพ์และจำหน่ายหนังสือ 2. ธุรกิจจัดงานแสดง ผลิต และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 3. ธุรกิจผลิตและให้บริการผ่านสื่อโทรทัศน์ มีบริษัทในเครือเจ้าสัวเจริญร่วมถือหุ้นใหญ่  3 บริษัท 

ลำดับที่ 1       บริษัท วัฒนภักดี จำกัด ถือหุ้น      602,427,400 หุ้น จำนวน    60.35%

ลำดับที่  2      บริษัท สิริวัฒนภักดี จำกัด ถือหุ้น  163,554,139 หุ้น จำนวน    16.38%

ลำดับที่ 3       บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ถือหุ้น 138,387,052 หุ้น จำนวน    13.86%

 

 

 เจาะธุรกิจ \"เจ้าสัวเจริญ\" ความมั่งคั่งเพิ่มสวนเศรษฐกิจ

หุ้น AWC บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป
 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) เดือนม.ค.อยู่ที่   127,369 ล้านบาท  เดือนพ.ค.อยู่ที่ 131,860  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,497 ล้านบาท

 AWC  ประกอบธุรกิจธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มุ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรในประเทศไทย มีบริษัทในเครือเจ้าสัวเจริญร่วมถือหุ้นใหญ่ 3 บริษัท 

ลำดับ 1  บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด ถือหุ้น  14,400,000,000 หุ้น จำนวน  44.99%

ลำดับ 2  บริษัท ทีซีซี รีเทล จำกัด ถือหุ้น    9,600,000,000 หุ้น จำนวน  30 %

ลำดับ 7บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด ถือหุ้น  379,405,000 หุ้น จำนวน 1.19%

 

หุ้น BJC บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์   มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) เดือนม.ค.อยู่ที่     94,984   ล้านบาท เดือนพ.ค.อยู่ที่  92,179  ล้านบาท  ลดลง 2,805 ล้านบาท

 BJC  ประกอบธุรกิจสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ มีบริษัทในเครือเจ้าสัวเจริญร่วมถือหุ้นใหญ่ 3 บริษัท 

ลำดับที่ 1. บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ถือหุ้น 1,830,730,550  หุ้น จำนวน 45.68%

ลำดับที่ 2. บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด ถือหุ้น 1,175,089,800  หุ้น จำนวน 29.32%

ลำดับที่ 7. บริษัท ไทยสิริวัฒน จำกัด ถือหุ้น 56,970,000 หุ้น จำนวน 1.42 %

 

 เจาะธุรกิจ \"เจ้าสัวเจริญ\" ความมั่งคั่งเพิ่มสวนเศรษฐกิจ

หุ้น FPT บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) เดือนม.ค.อยู่ 34,789  ล้านบาท  เดือนพ.ค.อยู่ที่ 35,021  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 232 ล้านบาท

FPT  ประกอบธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการกลุ่มอสังหาริม ทรัพย์ ในรูปแบบครบวงจร ครอบคลุมอสังหาริม ทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และฮอสพิทาลิตี้ รวมถึงลงทุนและได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ (FTREIT และ GVREIT) และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหา ริมทรัพย์ (GOLDPF)  มีบริษัทในเครือเจ้าสัวเจริญร่วมถือหุ้นใหญ่ 3 บริษัท 

ลำดับ 1 บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด ถือหุ้น 1,009,531,269 หุ้น จำนวน 43.53%

ลำดับ 2  บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้น 888,390,839 หุ้น จำนวน 38.30%

ลำดับ 6 บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด  ถือหุ้น24,986,255 หุ้น จำนวน 1.08 %


หุ้น INSURE บมจ.อินทรประกันภัย  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) เดือนม.ค.อยู่ 1,100  ล้านบาทเดือนพ.ค.อยู่ที่ 1,030  ล้านบาท  ลดลง  70 ล้านบาท

 INSURE   รับประกันวินาศภัยทุกประเภท คือ อัคคีภัย ภัยทางทะเลและขนส่ง รถยนต์และอุบัติเหตุเบ็ดเตล็ด มีบริษัทในเครือเจ้าสัวเจริญร่วมถือหุ้นใหญ่ 3 บริษัท 


ลำดับ  1 บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด ถือหุ้น  4,759,658   หุ้น จำนวน47.60 %

ลำดับ 2 บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 2,746,700  หุ้น จำนวน 27.47 %

ลำดับ 6  บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด ถือหุ้น 412,042 หุ้น จำนวน  4.12 %

หุ้น SSC   บมจ.เสริมสุข  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) เดือนม.ค.อยู่    8,907 ล้านบาท   เดือนพ.ค.อยู่ที่ 9,240 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 333 ล้านบาท 

SSC  ประกอบธุรกิจผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม เครื่องดื่มอัดลม  "เอส"  และ "ซาสี่" น้ำดื่ม "คริสตัล" ชาเขียว "โออิชิ" เครื่องดื่มอัดลมเพื่อสุขภาพ "100พลัส" เครื่องดื่มสมุนไพร "จับใจ" น้ำโซดา "ร็อค เมาเท่น" เครื่องดื่มบำรุงกำลัง "แรงเจอร์" เครื่องดื่มเกลือแร่ "พาวเวอร์พลัส" และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วีบูสท์ บริษัทในเครือเจ้าสัวเจริญร่วมถือหุ้นใหญ่ 2 บริษัท 

ลำดับ 1 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด ถือหุ้น  171,954,804  หุ้น จำนวน 64.67%

ลำดับ 6 บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัดถือหุ้น  2,924,100  หุ้น จำนวน 1.10%


 หุ้น TGH บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์   มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) เดือนม.ค.อยู่    12,259 ล้านบาท  เดือนพ.ค.อยู่ที่ 11,131  ล้านบาทลดลง 1,128 ล้านบาท ลดลง 1,128 ล้านบาท

 TGH ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจการเงิน (ลีสซิ่งและสินเชื่อองค์กร) มีบริษัทในเครือเจ้าสัวเจริญร่วมถือหุ้นใหญ่ 4 บริษัท 


ลำดับ 1  บริษัท มงคลสิริ จำกัด ถือหุ้น 608,007,946  หุ้น จำนวน 80.84%

ลำดับ 2  บริษัท ไทยสิริวัฒน จำกัด ถือหุ้น 37,500,000  หุ้น จำนวน 4.99 %

ลำดับ 3  บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด ถือหุ้น 37,367,000  หุ้น จำนวน 4.97%

ลำดับ 4   บริษัท สินธนรัตน์ จำกัด  ถือหุ้น 37,000,000  หุ้น จำนวน  4.92 %

 

หุ้น UV บมจ.ยูนิเวนเจอร์ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) เดือนม.ค.อยู่    4,015 ล้านบาท  เดือนพ.ค.อยู่ที่ 3,575 ล้านบาท  ลดลง 440 ล้านบาท

UV  ประกอบธุรกิจ ลงทุนในกิจการอื่น โดยกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลัก 3 สายธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจการลงทุน ซึ่งปัจจุบันบริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจตู้แช่เชิงพาณิชย์ และธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 2.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และ 3. ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์

 ลำดับ 1  บริษัท อเดลฟอส จำกัดถือหุ้น  1,038,732,605 หุ้น จำนวน  54.33%

ลำดับ 2   บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัดถือหุ้น 228,800,000 หุ้น จำนวน 11.97%


จากศักยภาพและความเชื่อมโยงของธุรกิจในเครือ แม้ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจภาพรวมชะลอตัว แต่อาณาจักรธุรกิจของ "เจ้าสัวเจริญ" ก็ยังเติบโตได้ไม่มีแผ่ว โดยตั้งแต่เดือนม.ค.-พ.ค. ความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น  919  ล้านบาท  ส่งผลให้ "เจ้าสัวเจริญ" ยังคงยืนในตำแหน่งมหาเศรษฐีอันดับ 2 ของไทย จากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ในปีล่าสุดได้อย่างเหนียวแน่น ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 11,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ.....

logoline