ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เชิญชวนนักท่องเที่ยว เที่ยวเมืองเลยช่วงโควิด-19คลาย ในห้วงประเพณีงานสงกรานต์ เดือนเมษายนเที่ยวได้ทั้งเดือน ในธีม"เที่ยวสงกรานต์ได้ทั้งเดือน พาหมู่มายามบ้านที่เมืองเลย"

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
27 มีนาคม 2564 ที่ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลนาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ นางสาวธนวัน กาสี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย ร่วมเปิดแถลงข่าว "เที่ยวสงกรานต์ได้ทั้งเดือน พาหมู่มายามบ้านที่เมืองเลย" ในห้วงประเพณีงานสงกรานต์เดือน เมษายน 2564 นี้ จังหวัดเลยมีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจเต็มเยียดทั้งเดือน ที่จังหวัดเลยมีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ในเดือน เมษายน2564จึงจัดกิจกรรมไว้ตลอดทั้งเดือนเพื่อรองอรับนักท่องเที่ยว

ผู้ว่าฯเชิญเที่ยวสงกรานต์ได้ทั้งเดือน "พาหมู่มายามบ้านที่เมืองเลย"

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ในเดือน เม.ย.2564ได้จัดกิจกรรมรองรับ นักท่องเที่ยวจำนวนมาก เริ่มจาก 1. การจัดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี2564 วันที่ 1-9 เมษายน 2564 เป็นงานกาชาดประจำปีของจังหวัดเลย ชมศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเลย และซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมาย ต่อด้วย2.การแข่งขันวิ่ง "ดอกฝ้ายบาน มาราธอน 2021" วันที่ 4 เมษายน 2564 วิ่งมาราธอนกับเส้นทางใหม่ ที่ท้าทายระยะ 42.195 และฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร3.งานสืบสานวัฒนธรรมลำพวยเกมส์ วันที่ 5-11 เมษายน 2564 ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การมอบของขวัญแด่ผู้สูงอายุ การฟ้อนรำในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ 4.งานตุ้มโฮมปี้น้องไต หรืองานวัฒนธรรมไทดำ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยดำ บ้านนาป่าหนาด ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน วันที่ 6 เมษายน 2564 ชมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวไทดำ ร่วมแต่งกายแบบไทดำ ฟ้อนแคน แซปาง และรับประทานอาหารไทดำ 5.งานสงกรานต์ไทย -ลาว บ้านเหมืองแพร่ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ววันที่ 10 เมษายน 2564 ชมประเพณีการเล่นน้ำสงกรานต์ พิธีสรงน้ำพระ ชมขบวนแห่แต่ละตำบล การประกวดนางสงกรานต์ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และชิมอาหารพื้นบ้าน 6.การประกวดภาพถ่าย ล่าช้าง ถ่ายดาว บอกเล่าหริรักษ์ ณ วนอุทยานหริรักษ์ บ้านโป่งเบี้ย ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย วันที่ 10-11 เมษายน 2564 เป็นการถ่ายภาพทางช้างเผือกที่วนอุทยานหริรักษ์ ซึ่งไม่ไกลจากเมืองเลย ที่นั่นไม่มีไฟฟ้า ทำให้ถ่ายภาพดาวได้สวยงามยิ่งนัก7.งานประเพณีสงกรานต์ที่ด่านซ้าย วันที่ 13-15 เมษายน 2564 สรงน้ำพระ ณ วัดโพนชัย ร่วมพิธีกรรม ทำความสะอาดบ้านและเลี้ยงเฮือนเจ้าแม่นางเทียม สรงน้ำผู้สูงอายุ8.งานประเพณีสงกรานต์ที่เชียงคาน วันที่ 13-15 เมษายน 2564 พิธีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ร่วมขนทรายเข้าวัด และก่อปราสาททราย ที่วัดศรีคุนเมือง ถนนชายโขง อ.เชียงคาน รวมถึงเล่นน้ำคลายร้อนที่หาดนางคอย รับประทานอาหารพื้นถิ่นอร่อยๆ มากมาย

ผู้ว่าฯเชิญเที่ยวสงกรานต์ได้ทั้งเดือน "พาหมู่มายามบ้านที่เมืองเลย"

9.งานประเพณีสงกรานต์ที่ ต.ปากชม อ.ปากชม วันที่ 13-15 เมษายน 2564 ประกวดก่อเจดีย์ทราย สรงน้ำพระ รดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุลงเล่นน้ำที่แม่น้ำโขง บ้านหาดเบี้ย9.งานประเพณีสงกรานต์เมืองเลย วันที่ 13-15 เมษายน 2564 ที่เทศบาลเมืองเลย สรงน้ำพระพุทธมงคลเมือง รดน้ำขอพรผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ขนทรายเข้าวัด10.พิธีสรงน้ำพระเจ้าองค์แสน พระเจ้าฝนแสนห่ ที่บ้านนาพึง ต.นาพึง อ.ด่านซ้าย วันที่ 13 เมษายน 2564 พิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูปองค์แสน และทำพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงทุกปี ก่อกองทราย รำน้ำขอพรผู้อาวุโส แห่ต้นดอกไม้ในคืนวันที่ 13,19 และ 26 เมษายน 2564 11. ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระพทธรูปหลวงพ่อเพชร วันที่ 13 เมษายน 2564 สรงน้ำพระปู่และพระพุทธรูปอายุร้อยปีหลายองค์  12.งานประเพณีสงกรานต์และแห่ต้นดอกไม้บ้านแสงภา ต.แสงภา อ.นาแห้ว วันที่ 14,19 และ 26 เมษายน 2564 ร่วมกิจกรรมทำต้นดอกไม้ขนาดใหญ่ที่สำเร็จได้ภายในวันเดียว ณ วัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา 13.งานประเพณีสงกรานต์และแห่ต้นดอกไม้บ้านอาฮี อ.ท่าลี่ วันที่ 16 เมษายน 2564ร่วมพิธี รดน้ำขอพร ชมการละเล่นพื้นบ้าน และขบวนแห่ต้นดอกไม้ที่สนุกสนาน14. งานประเพณีสงกรานต์และสรงน้ำพระพุทธเมตตา ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง วันที่ 17-18 เมษายน 2564ร่วมสรงน้ำพระพุทธเมตตา บนยอดภูกระดึง15.งานประเพณีบุญข้าวพันก้อน อ.เชียงคาน วันที่ 21 เมษายน 2564 ร่วมแห่ข้าวพันก้อน สืบสานวัฒนธรรมโบราณ 16.งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย วันที่ 23-26 เมษายน 2564 ร่วมชมพิธีเปิดงาน การรำบวงสรวงบูชาพระธาตุศรีสองรัก พิธีล้างธาตุและคารวะธาตุ พิธีแห่นาคและทำขวัญนาค ทำบุญตักบาตร พิธีบูชาธาตุ พิธีถวายต้นผึ้ง สรงน้ำพระธาตุ พิธีสู่ขวัญธาตุ พิธีเวียนเทียน พิธีจุดบั้งไฟ และพิธีบรรพชาอุปสมบทพระ17.นาแห้วเทรล แอนด์ ครอส คันทรี 2021 อ.นาแห้ว วันที่ 25 เมษายน 2564 การแข่งขันวิ่งข้ามทุ่ง (Cross Country Running)แข่งวิ่งไปตามทางวิบากที่กำหนด เป็นเนินเขา ทางลาดเอียง เหมาะกับนักวิ่งขาลุยและรักธรรมชาติ 3 ระยะ คือ 10 กม. 3 กม. และระยะสาธิต18.งานบุญประเพณีวัฒนธรรมผีขนน้ำ (แมงหน้างาม) บุญเดือนหก อบต.นาซ่าว อ.เชียงคาน วันที่ 27-29 เมษายน 2564 ชมขบวนแห่ผีขนน้ำอันยิ่งใหญ่ตระการตา

ผู้ว่าฯเชิญเที่ยวสงกรานต์ได้ทั้งเดือน "พาหมู่มายามบ้านที่เมืองเลย"

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัดเลย เพื่อสัมผัสประสบการณ์กิจกรรมและงานประเพณีที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดเลย ทั้งนี้ ขอให้เชื่อมั่นได้ว่าจังหวัดเลย มีมาตรการคัดกรองที่ได้มาตรฐาน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวผ่านมาตรฐานSHAแล้วมากกว่า 40 ราย และขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวในการงดสาดน้ำสงกรานต์ เป็นรดน้ำขอพร อันจะเป็นการ สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ไทยให้คงอยู่สืบไป นทท. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย FB Page :ททท.สำนักงานเลย

ผู้ว่าฯเชิญเที่ยวสงกรานต์ได้ทั้งเดือน "พาหมู่มายามบ้านที่เมืองเลย"

ผู้ว่าฯเชิญเที่ยวสงกรานต์ได้ทั้งเดือน "พาหมู่มายามบ้านที่เมืองเลย"