ตาก - ชาวเมียนมา ยืนรับบริจาคเงินช่วยเหลือด้านอาหาร ยาเวชภัณฑ์ และอื่นๆ ในตลาดสดแม่สอด สำหรับผู้ชุมนุมต้านรัฐประหารในพม่า พร้อมเรียกร้องให้ปล่อยตัว "อองซาน ซูจี"-นักการเมืองที่ถูกจับกุม


ชาวเมียนมารับบริจาคช่วยม็อบต้านรัฐประหารวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 แกนนำชาวเมียนมาใน อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 6-7 คน ได้นำป้าย สัญญลักษณ์ พร้อมภาชนะที่ใช้รับเงิน เพื่อประกาศขอรับบริจาคเงินจากชาวเมียนมาในตลาดสดแม่สอด ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

ชาวเมียนมารับบริจาคช่วยม็อบต้านรัฐประหาร


ทั้งนี้ เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือ ด้านอาหาร ยาเวชภัณฑ์และอื่นๆ สำหรับผู้ชุมนุมประท้วงในการต่อต้านการรัฐประหารในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่กำลังเรียกร้องให้คืนอำนาจให้กับพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งเสียงข้างมาก หรือพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย(เอ็นแอลดี) ของนางอองซาน ซูจี และขอให้ปล่อยตัวนักการเมือง ผู้ชุมนุมที่จับกุม และควบคุมตัวทั้งหมดอย่างไม่มีเงื่อนไข

ชาวเมียนมารับบริจาคช่วยม็อบต้านรัฐประหาร

อย่างไรก็ตาม การขอรับบริจาคเงินดังกล่าว ได้รับสนใจจากชาวเมียนมาหลายอาชีพใน อ.แม่สอด จ.ตาก ที่แวะนำเงินไปบริจาคจำนวนมาก

ชาวเมียนมารับบริจาคช่วยม็อบต้านรัฐประหาร