โครงการ"ม33เรารักกัน"เปิดลงทะเบียนwww.ม33เรารักกัน.com แล้ววันนี้ ตั้งแต่ 6โมงเช้า เริ่มวันแรก 21 ก.พ.- 7 มี.ค. 64 รับเงินเยียวยา4พันบาท...............

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สำหรับ ม.33 เรารักกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเยียวยาการช่วยเหลือการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด-19 ให้กับผู้ประกันตน ม.33 สำหรับผู้ประกันตน ซึ่งทางประกันสังคม จะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิม.33 เรารักกัน รับเงินเยียวยา 4,000 บาท  เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.64 เป็นวันแรก ในเวลา 06.00 น.ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com  
โดยเพจ krugthai Careได้โพสต์ผ่าน Facebook ว่า เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนโครงการ ม.33 เรารักกัน สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 รับสิทธิเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 4,000 บาท รับวงเงินสิทธิสัปดาห์ละ 1,000 บาท ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com  ตั้งแต่วันที่  21 ก.พ.- 7 มี.ค. 64 เวลา 06.00-23.00 น. ใช้สิทธิ์ผ่านแอปฯ เป๋าตังได้ตั้งแต่  22 มี.ค. 31 พ.ค. 64  ณ ร้านค้า/บริการ ที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้า/คนละครึ่ง/เราชนะ 
ด้านนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการดำเนินงาน ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ และเงื่อนไขในโครงการ ม.33เรารักกัน ว่าคุณสมบัติผู้ประกันตนที่มีสิทธิ คือ1.มีสัญชาติไทย /2.ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 /3.ต้องไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับสิทธิโครงการ "เราชนะ"/4. ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินโครงการ ม.33เรารักกัน ผู้มีสิทธิข้างต้นสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2564 จากนั้นธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง ระหว่างวันที่ 8-14 มีนาคม 2564 ผู้ประกันตนตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่านช่องทาง Application "เป๋าตัง" ในวันที่ 15-21 มีนาคม 2564 ในการนี้ ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินผ่าน Application "เป๋าตัง" ในวันที่ 22 , 29 มีนาคม และ 5 , 12 เมษายน 2564 ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท 
ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่าย ซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้ Application "ถุงเงิน" หรือภายใต้โครงการ "คนละครึ่ง" และโครงการ "เราชนะ" ได้ในวันที่ 22 มีนาคม 31 พฤษภาคม 2564 ส่วนกรณีผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตรวจสอบสิทธิแล้วไม่ได้รับสิทธิตามโครงการ ม33เรารักกัน สามารถขอทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15 28 มีนาคม 2564 
ทั้งนี้ ธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรองอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 4 เมษายน 2564 โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com พร้อมกดยืนยันตัวตนผ่าน Application "เป๋าตัง" ในวันที่ 5 11 เมษายน 2564 โดยผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินเข้า Application "เป๋าตัง" ในวันที่ 12 และ19 เมษายน 2564 จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 2,000 บาท พร้อมให้ผู้ประกันตนเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้ Application "ถุงเงิน" หรือภายใต้โครงการ "คนละครึ่ง" และโครงการ "เราชนะ" ในวันที่ 12 เมษายน 31 พฤษภาคม 2564 

โครงการฯ ดังกล่าว คาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาตรา 33 เข้าข่ายมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน รัฐบาลใช้วงเงินประมาณ 37,100 ล้านบาท 
ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ ม.33เรารักกัน สำนักงานประกันสังคม ซึ่งมีหน้าที่รับเรื่องประสานงานทบทวนสิทธิและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนในโครงการ ม33เรารักกัน ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงแรงงาน สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียน โครงการ ม.33เรารักกัน 
1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
2. คลิกเลือก "ลงทะเบียน"
3. คลิกยืนยันยอมรับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับผู้ประกันตนที่เข้าร่วมโครงการ ม.33เรารักกัน (Term & Condition)
4. กรอกข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน ดังนี้
      4.1 ชื่อ-สกุล
      4.2 เลขบัตรประจำตัวประชาชน
      4.3 รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน
      4.4 วัน เดือน ปี เกิด
      4.5 เบอร์โทรศัพท์
      4.6 จังหวัดที่อยู่ปัจจุบัน
5. รอรับรหัส OTP (One time password) เพื่อนำไปกรอกยืนยันในเว็บไซต์
6. ระบบแจ้งยืนยันการลงะเบีนสำเร็จ ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป