แม่ฮ่องสอน -ชุมชนไทใหญ่ บ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน สืบสานประเพณีดีงามโบราณ จัดงานประเพณีหลู่ข้าวหย่ากู๊ หรือข้าวเหนียวแดง ประจำปี 2564 หวังสืบสานประเพณีให้คงอยู่ยาวนาน

"ไทใหญ่"สืบสานประเพณีโบราณ-หลู่ข้าวหย่ากู๊

    นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง นำคณะศรัทธา ประชาชนบ้านผาบ่อง จัดงานประเพณีหลู่ข้าวหย่ากู๊ หรือทำบุญข้าวเหนียวแดง ประจำปี 2564 ณ วัดผาบ่องใต้ บ้านผาบ่อง หมู่ที่ 1 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทใหญ่ให้คงอยู่สืบไป โดยภาคเช้าเริ่มกวนข้าวหย่ากู๊ หรือข้าวเหนียวแดง แล้วบรรจุหีบห่อและในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนบ้านผาบ่อง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 12

"ไทใหญ่"สืบสานประเพณีโบราณ-หลู่ข้าวหย่ากู๊

นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง กล่าวว่า ประเพณีหลู่ข้าวหย่ากู๊ หรือทำบุญข้าวเหนียวแดง เป็นประเพณีของชาวไทใหญ่ที่สืบทอดกันมาช้านาน โดยในครั้งนี้ได้มีเจ้าภาพใหญ่ในการทำบุญถวายข้าวหย่ากู๊ คือร้านถั่วสายฟ้า บ้านผาบ่อง ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกับประชาชนบ้านผาบ่อง จัดงานบุญดังกล่าวขึ้นเพื่อร่วมกันรักษาและสืบสานประเพณีอันดีงามของชุมชนให้คงอยู่สืบไป โดยมีเครือข่ายชาติพันธุ์ลีซูบ้านกุงตึงมาร่วมงานบุญด้วย

"ไทใหญ่"สืบสานประเพณีโบราณ-หลู่ข้าวหย่ากู๊


"ไทใหญ่"สืบสานประเพณีโบราณ-หลู่ข้าวหย่ากู๊พระครูอนุกูลศีลสังวร เจ้าอาวาสวัดผาบ่องใต้ ได้เจริญพรว่า การหลู่ข้าวหย่ากู๊ มีความเชื่อว่าหลังฤดูการเก็บเกี่ยว ต้องมีการระลึกถึงบุญคุณของข้าวหรือพระแม่โพสพที่คุ้มครองไร่นาหรือให้ชาวนามีข้าวไว้หล่อเลี้ยงชีวิต เมื่อได้ข้าวใหม่มาก็จะนำไปถวายวัด เพื่อความเป็นสิริมงคล ชาวไทยใหญ่จึงจัดงานประเพณีถวายข้าวหย่ากู๊ ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 หรือชาวไทใหญ่เรียกว่าเหลินสาม / เดือนสาม สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

"ไทใหญ่"สืบสานประเพณีโบราณ-หลู่ข้าวหย่ากู๊