"Daily NK" สื่อออนไลน์ที่เน้นการเสนอข่าวกับเกาหลีเหนือ และมีฐานอยู่ในเกาหลีใต้รายงานว่า เกาหลีเหนือกำลังพัฒนาวัคซีน "โควิด-19" เอง ด้วยการแฮ็กข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์ต่างชาติ

"Daily NK" ระบุว่า เกาหลีเหนือกำลังมองหาวิธีจัดการกับโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก และถึงจะอ้างว่าไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศแม้แต่คนเดียว แต่ก็ได้ชื่อว่ามีพรมแดนติดกับจีน ที่เป็นต้นตอการระบาดครั้งแรก ทำให้มีการจัดตั้งทีมเฉพาะกิจที่เรียกว่า "บูโร 325" (Bureau 325) เพื่อทำหน้าที่แฮ็กข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับไวรัสโดยเฉพาะ และหาแหล่งข้อมูลการแพร่ระบาดที่สำคัญจากประเทศอื่นๆ 

"เกาหลีเหนือ" แฮ็กข้อมูลนักวิทย์ต่างชาติ พัฒนาวัคซีนโควิด


แหล่งข่าวที่เป็นเครือข่ายของ "Daily NK" ระบุว่า งานวิจัยที่ได้จาก "บูโร 325" ถูกนำไปใช้ในการผลิตวัคซีนให้แก่พลเมืองในประเทศ โดยได้ทำการทดสอบวัคซีนเฟส 1 และเฟส 2 เสร็จสิ้นไปแล้ว ส่วนเฟส 3 กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ ส่วนผู้ถูกทดสอบเป็นผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายผู้ป่วยโควิด-19 แต่ไม่แน่ชัดว่า เมื่อทดสอบสำเร็จแล้ว จะมีการจัดฉีดให้ประชาชนในประเทศหรือไม่ 
กลุ่มแฮ็กเกอร์ "บูโร 325" ต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 ที่เจาะได้ ให้แก่ คิม โยจอง น้องสาวของคิม จองอึน ซึ่งเธอและโจ ยองวอน บริหารจัดการกลุ่มนี้โดยตรง 

"เกาหลีเหนือ" แฮ็กข้อมูลนักวิทย์ต่างชาติ พัฒนาวัคซีนโควิด