พะเยา- จังหวัดพะเยา เริ่มประสบวิกฤตหมอกควัน อีกครั้งเผยเช้าวันนี้ PM2.5 มีค่าทะลุ 80 ไมโครกรัมต่อลบ.ม. เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ แนะลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

"พะเยา"เผชิญวิกฤตหมอกควันอีกระลอก

วันที่ 26 มกราคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาพอากาศพื้นที่ใน จ.พะเยา ปกคลุมไปด้วยหมอกควันฝุ่นพิษ ทำให้สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ฟุ้งปกคลุมพื้นที่เป็นปัญหาให้กับชาวพะเยา อีกครั้ง ซึ่งท้องฟ้าเป็นสีส้มและหมอกสีขาวอมเหลืองปกคลุมทั่วพื้นที่อย่างหนาแน่น 

"พะเยา"เผชิญวิกฤตหมอกควันอีกระลอก

โดยสถานการณ์หมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังมีความรุนแรงต่อเนื่อง และสภาพอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดพะเยา วันนี้จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 80 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร PM10 มีค่า 103 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร และค่า AQI อยู่ที่ 176 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

"พะเยา"เผชิญวิกฤตหมอกควันอีกระลอก

สำหรับประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็นควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่น และงดออกกำลังกายในพื้นที่เปิดหรืออาคารที่ไม่ได้ปิดมิดชิดเพราะจะทำให้มีการหายใจเอาฝุ่นเข้าไปมากขึ้น