background-defaultbackground-default
ทภ.2 ประกอบพิธี100ปีชาตกาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

นครราชสีมา - ทภ.2 ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 100 ปี ชาตกาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ รำลึกถึงความงามความดีที่ยึดมั่นตอบแทนคุแผ่นดิน ก่อตั้งมูลนิธิมอบทุนเด็กเรียนดีแต่ยากจนในภาคอีสาน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้(26 สิงหาคม 2563) ที่ วัดศาลาเย็น อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พลโทยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์  เนื่องในโอกาส 100 ปี  ชาตกาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ 26 สิงหาคม 2563 โดยมีผู้บังคับหน่วยในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงทภ.2 ประกอบพิธี100ปีชาตกาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ทภ.2 ประกอบพิธี100ปีชาตกาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์


เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี และคุโณปการ ของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ที่ยึดมั่นปฏิบัติตน เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินและประเทศชาติ โดยได้ก่อตั้งมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่มีฐานะยากจน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาอย่างต่อเนื่อง ทภ.2 ประกอบพิธี100ปีชาตกาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม ที่มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จะได้นำความรู้ไปพัฒนาชาติบ้านเมือง และส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด