รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำทีม One Home ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม ช่วยครอบครัวกลุ่มเปราะบางและคู่แม่ลูกในสถานการณ์โควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ทีม One Home พม. จังหวัดนครปฐม  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเปราะบาง จำนวน 6 ครอบครัว ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และเยี่ยมให้กำลังใจคู่แม่ลูก จำนวน 7 ราย ที่อาศัยในบ้านเอื้ออาทรนครปฐม พระประโทน 1 และ 2 โดยมอบถุงยังชีพ นมกล่อง นมอัดเม็ดจิตรลดา หน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์

รมว.พม.นำทีมช่วยกลุ่มเปราะบางนครปฐม

จากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน จำนวน 11 ราย ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และเป็นประธานการประชุม ทีม One Home พม. จังหวัดนครปฐม จำนวน 6 หน่วยงาน เพื่อติดตามและขับเคลื่อนงานช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายเปราะบางในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ณ เทศบาลตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รมว.พม.นำทีมช่วยกลุ่มเปราะบางนครปฐม

นายจุติ ไกรฤกษ์ กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบให้ประชาชนทุกทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ  โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย  กระทรวงจึงเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ก่อนจะมอบหมายให้ ทีม One Home พม. จังหวัด หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ เพื่อร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป

รมว.พม.นำทีมช่วยกลุ่มเปราะบางนครปฐม

จากนั้น นายจุติ ได้เดินทางลงพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน จำนวน 11 ราย ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลัง ให้มีทักษะด้านอาชีพหลังจบการศึกษาภาคบังคับก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในฐานะ "แรงงานฝีมือ" เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นอนาคตที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด