หน่วยงานวิชาการด้านสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและสถาบันการศึกษา โดยความร่วมมือสถาบันวิทยาศาสตร์จากจีน ร่วมพัฒนาแบบจำลองปอด 3 มิติ เพื่อทดสอบยา เพิ่มทางเลือกการรักษาอาการปอดอักเสบจากการติดเชื้อโควิด-19 คาดหวัง 6 เดือนประสบความสำเร็จ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
สถาบันวิจัยด้านการแพทย์ทั่วโลก ต่างพยายามเร่งผลิตวัคซีนสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อนำมารักษาอาการป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับประเทศไทยล่าสุด มีความคืบหน้าแล้ว โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกัยวิจัย"การพัฒนาแบบจำลองปอดโดยแบบจำลองการเลี้ยงเซลล์สามมิติเพื่อการทดสอบยาในการรักษาโรคโควิด-19"เพื่อพัฒนาต้นแบบทดสอบยาที่ใช้ในการรักษาโรคโควิด-19และรูปแบบการรักษาอาการปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อไวรสโควิด-19ตลอดจนเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะนำยาหรือสารที่ยับยั้งการติดเชื้อที่ปอด

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สวรส. กล่าวว่า การระบาดของโรคโควิด-19ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญถือเป็นความท้าทายของวงการวิจัย เพราะเป็นโจทย์ใหม่ที่ยังไม่มีคำตอบว่าจะใช้ยาอะไรรักษา และยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคหรือแม้แต่การควบคุมการระบาดของโรคยังต้องวางแผนและประเมินผลเป็นระยะจากข้อมูลเชิงประจักษ์รอบด้าน

แม้สถานการณ์เหมือนมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่า เราจะสามารถควบคุมการระบาดได้อย่างถาวร และปัจจุบันยังไม่มียาตัวใดยืนยันได้ชัดเจนว่ามีประสิทธิผลสูงในการรักษาโรค ซึ่งยาหลายชนิดที่ใช้รักษาขณะนี้เป็นยารักษาโรคอื่นที่มีอยู่แล้ว เช่น ยาในกลุ่มต้านไวรัสที่ใช้รักษาโรคเอดส์ โรคเมอร์ส ซาร์ส ซึ่งเป็นไวรัสที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับโควิด-19และการพัฒนาวัคซีนที่เป็นความร่วมมือวิจัยในระดับโลก หรือการใช้น้ำเลือดที่มีภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยที่หายแล้ว เป็นต้น

การวิจัยเพื่อการป้องกันและรักษาโรคโควิด-19 ยังมีโจทย์ให้วิจัยอีกมากและการวิจัยพัฒนาแบบจำลองปอดนี้ถือเป็นอีก 1 งานวิจัยที่มีเป้าหมายชัดเจนที่จะเร่งดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อ


ด้าน นพ.เขตต์ ศรีประทักษ์ สถาบันโรคทรวงอก หัวหน้าโครงการวิจัยฯ ให้ข้อมูลงานวิจัยเพิ่มเติมว่าการสร้างแบบจำลองปอดเสมือนจริงเพื่อจำลองการแสดงออกของโปรตีน เป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนายาต้านไวรัสเนื่องจากไวรัสโควิด-19 อาศัยโปรตีนชนิดหนึ่งที่สำคัญเป็นตัวรับเป้าหมายชนิด ACE2 ในการเข้าสู่เซลล์ซึ่งพบมากในเซลล์ปอด และเซลล์อื่นๆ ในอวัยวะสำคัญ รวมไปถึงการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19มักเกิดจากอาการปอดอักเสบรุนแรง เป็นต้น

ดังนั้น งานวิจัยการพัฒนาแบบจำลองปอด เป็นการจำลองการเลี้ยงเซลล์ 3 มิติ เพื่อการทดสอบยาในการรักษาโรคโควิด-19 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นโครงการต้นแบบการทดสอบยาที่จะใช้ในการรักษาโรคโควิด-19 โดยยาที่ใช้ทดสอบจะมีคุณสมบัติลดการออกฤทธิ์กระตุ้นการอักเสบ

ที่ปอด รวมถึงสารที่เข้าไปแย่งจับกับเชื้อ SARS - COV2 เพื่อลดโอกาสการผ่านของเชื้อ SARS - COV2 เข้าสู่เซลล์ปอด

งานวิจัยชิ้นนี้ ได้รับความร่วมจากนักวิจัยชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงที่ปรึกษาจากสถาบัน Chinese academy ofsciences ซึ่งแบบจำลองการเลี้ยงเซลล์แบบสามมิติในลักษณะนี้ สามารถจำลองรูปแบบการแสดงออกของโปรตีนรวมถึงสภาวะต่างๆ ที่คล้ายกับปอดมนุษย์มากที่สุด รวมถึงเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว

ทั้งนี้ คำตอบของงานวิจัยจะเป็นกุญแจสำคัญในการไขรหัสการศึกษาทางคลินิกในระยะต่อไป

เพื่อช่วยพัฒนารูปแบบการรักษาอาการปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อโควิด-19และเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะนำยาหรือสารที่ยับยั้งการติดเชื้อที่ปอด มาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19ตลอดจนช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19 ด้วย

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด