"นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว." ชี้ ศาลรธน. ไร้อำนาจวินิจฉัยปมเสียบบัตรแทน บอกเป็นปัญหาของสภาฯต้องแก้เอง แย้มให้จับตา ศาลรธน.จะส่งเรื่องคืนสภาฯ หรือไม่...

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจ เสรี สุวรรณภานนท์ ไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่สภาฯ ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยปัญหาในการตราพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โดยสาระสำคัญ ระบุว่ากรณีที่สภาฯ ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในปัญหาของการทำงาน ถือว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามากำกับ หรือชี้ว่าประเด็นใดผิดหรือถูก

"เสรี" ชี้ ศาลรธน. ไร้อำนาจวินิจฉัยปมเสียบบัตรแทน บอกเป็นปัญหาของสภาฯต้องแก้เอง


ทั้งนี้การทำหน้าที่ในสภาฯ เป็นเอกสิทธิของส.ส. และส.ว. ที่เป็นอำนาจสูงสุดของประเทศ ดังนั้นไม่มีองค์กรใดจะก้าวก่ายแทรกแซงได้ ส่วนกรณีที่จะส่งศาลรัฐธรรมนูญได้นั้น ควรเป็นประเด็นที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ หรือเป็นทางตันที่สภาฯ ไม่สามารถหารทางออกได้ เช่นกรณีพบการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ถือว่าเป็นความผิด สภาฯ ต้องตัดสินใจแก้ปัญหา ไม่ใช่ส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมให้ศาลรัฐธรรมนูญคอยแก้ปัญหาให้กับสภาฯ
อย่างไรก็ตามเมื่อสภาฯ ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณากรณีลงคะแนนแทนกันจะทำให้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ศาลจะรับหรือส่งเรื่องคืนสภาฯ หรือไม่ต้องรอดู
"หากมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการทำหน้าที่ของแต่ละสภาฯ หรือในรัฐสภา สภานั้นต้องแก้ไขด้วยตนเอง เช่นเดียวกับการลงมติ หากองค์ประชุมไม่ครบ สภาฯต้องแก้ไขให้องค์ประชุมครบ หรือหากลงมติพบว่ามีบุคคลนำบัตรของบุคคลอื่นไปลงคะแนนแทน สภาฯต้องแก้ปัญหาด้วยการให้ลงคะแนนใหม่ หรือสภาฯต้องวินิจฉัยว่าบัครนั้นเป็นบัตรเสียหรือคะแนนเสียงหรือยกคะแนนั้นออกไป" นายเสรี ระบุ.