เจ้าชายแฮร์รี่ ทรงดำเนินรอยตามเจ้าหญิงไดอาน่า พระมารดา ที่เสด็จดำเนินลงไปในทุ่งกับระเบิดที่ยังมีกับระเบิดที่ยังไม่ได้รับการเก็บกู้ในอังโกล่าเมื่อ 22 ปีก่อน เพื่อช่วยผลักดันให้มีการแบนอาวุธอันตรายเหล่านี้ในทั่วโลก

ในวันนี้ เจ้าชายได้เสด็จไปยังทุ่งกับระเบิดเดียวกับที่เจ้าหญิงไดอาน่า เคยเสด็จ ไปเมื่อปี 2540 และภาพชุดนี้ ได้กลายเป็นชุดภาพที่โด่งดังไปทั่วโลก

"เจ้าชายแฮรี่" เสด็จเยือนทุ่งกับระเบิด รำลึก "เจ้าหญิงไดอาน่า


ปัจจุบัน ทุ่งกับระเบิดที่เมืองฮูอัมโบ กำลังเต็มไปด้วยกิจกรรมคึกคัก ปัจจุบัน อังโกล่าได้ผ่านช่วงเวลาของสงครามกลางเมืองมาหลายปีแล้ว และหวังที่จะให้ทุกพื้นที่ของประเทศปราศจากกับระเบิดก่อนปี 2568
ทางด้านผู้อำนวยการองค์กรเก็บกู้กับระเบิด HALO Trust ในอังโกล่าบอกว่า การเสด็จเยือนที่นี่ของเจ้าหญิงไดอาน่า จนถึงปัจจุบัน ในฮูอัมโบ ก็ยังคงมีการพูดถึงกันอยู่หลังจากที่ผู้คนที่นี่ได้เจอกับความอบอุ่นและความเต็มพระทัยของพระองค์ในการรับรู้เรื่องราวความลำบากของพวกเขา

"เจ้าชายแฮรี่" เสด็จเยือนทุ่งกับระเบิด รำลึก "เจ้าหญิงไดอาน่า


.

"เจ้าชายแฮรี่" เสด็จเยือนทุ่งกับระเบิด รำลึก "เจ้าหญิงไดอาน่า


.

"เจ้าชายแฮรี่" เสด็จเยือนทุ่งกับระเบิด รำลึก "เจ้าหญิงไดอาน่า


.

"เจ้าชายแฮรี่" เสด็จเยือนทุ่งกับระเบิด รำลึก "เจ้าหญิงไดอาน่า


.

"เจ้าชายแฮรี่" เสด็จเยือนทุ่งกับระเบิด รำลึก "เจ้าหญิงไดอาน่า


.

"เจ้าชายแฮรี่" เสด็จเยือนทุ่งกับระเบิด รำลึก "เจ้าหญิงไดอาน่า