ทางการอียิปต์เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมภายในพีระมิดที่มีอายุถึง 4,600 ปี เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 50 ปี โดยเป็นพีระมิดยุคเริ่มต้นของฟาห์โรสเนฟรู ความสูง 101 เมตร และมีรูปทรงโค้งต่างจากพีระมิดในยุคต่อมาที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคย

พีระมิดแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ฝังพระศพฟาห์โรที่เรียกว่า "ดาห์ชูร์" ห่างจากกรุงไคโรประมาณ 28 กิโลเมตร ซึ่งทางรัฐบาลต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้งนับตั้งแต่เหตุการณ์อาหรับสปริงที่นำไปสู่ความรุนแรงทางการเมืองในปี 2554