ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่เคยส่งออกทางไปนอกราชอาณาจักรแต่ล่าสุดหลังจากที่ มีการออกร่างระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งออกช้างออกไปนอกราชอาณาจักรทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าการส่งออกช้างจะส่งผลดีและส่งผลเสียอย่างไร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ชั่วโมงสืบสวน 26 พ.ค. 2562 - กรมการค้าต่างประเทศ ทราบดีถึงกระแสวิพากย์จารณ์เรื่องการส่งออกช้างจากกลุ่มนักอนุรักษ์ การพิจารณาออกระเบียบส่งออกช้างที่ผ่านมา ก็ทำอย่างรอบครอบ โดยไม่ได้อนุญาตให้ส่งออกเพื่อการค้าอย่างที่อาจก่อเกิดความเข้าใจผิดกันอยู่ในทุกวันนี้ 
ผู้ที่จะส่งออกได้ต้องเป็นหน่วยงานราชการ คือ กรมอุทยาน องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่ใช่เอกชน โดยจะต้องจัดทำความตกลง มีรายละเอียดตามที่กรมอุทยานฯ กำหนด ช้างที่ส่งออกต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานที่ขอส่งออก ไม่น้อยกว่า 1 ปี
อธิบดี "กรมการค้าต่างประเทศ" อดุลย์ โชตินิสากรณ์ บอกว่าในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ออกระเบียบกระทรวงพาณิชย์ปี 62 เรียบร้อยส่งไปกรมอุทยานแห่งชาติฯ ยังถือว่าทั้งหมดยังไม่ได้ Final และกรมอุทยานแห่งชาติมาขอใช้พรบ.ของกระทรวงพาณิชย์ ถ้าเขาจะใช้หรือไม่ใช้เขาก็ต้องมาบอกเรา
ด้านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ธัญญา เนติธรรมกุล มอบหมายให้ รักษาราชการแทน ผอ.กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา  สุรพงศ์ ฉวีภักดิ์ ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า ถ้ามีตัว ร่าง พ.ร.บ.ช้างที่ออกประกาศใช้ ก็จะเป็นกฎหมายที่ดูแลครบวงจรซึ่ง ตัว พ.ร.บ.นี้อยู่ภายใต้การดูแลของ "กรมปศุสัตว์"  ถ้ามี พ.ร.บ.ช้าง ก็จะเป็นการยกเลิกระเบียบของกระทรวงพาณิชย์ไปโดยปริยาย ซึ่งช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน อย่างไรก็ตามรายละเอียดในเรื่องของการส่งออกช้าง เนื้อหา ร่าง พ.ร.บ.ช้างตอนนี้ยังไม่มีการลงรายละเอียด ซึ่งทาง "กรมอุทยาน" ก็ไม่น่าใจว่าจะเป็นอย่างไร และขอให้ผู้สื่อข่าวไปสอบถามกับทาง "กรมปศุสัตว์" ต่อไป.