ทีดีอาร์ไอ ระบุ การแก้ไขสัญญาสัมปทานไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบิน ควรใช้เมื่อเกิดเหตุคาดไม่ถึง และต้องดูเงื่อนไขการปรับเปลี่ยนสัญญา ชี้ควรมีกลไกติดตามการแก้ไข

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผู้อำนวยการวิจัยนโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI ดร.สุเมธ องกิตติกุล ระบุ โครงการรถไฟความเร็วสูง หรือไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบิน ซึ่งเปิดช่องให้รัฐและเอกชนสามารถปรับเปลี่ยนสัญญาระหว่างกันได้นั้น คงต้องดูเงื่อนไขของการปรับเปลี่ยนสัญญาโดยปกติการปรับเปลี่ยนสัญญาถ้ามีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อความเป็นธรรม เพราะหลายๆ เหตุการณ์ควบคุมไม่ได้ เช่น ปัญหาการเวนคืนที่ดิน ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างล่าช้า ซึ่งอาจมีปัญหาในข้อกฎหมายไม่อาจฟ้องประชาชนให้ออกจากพื้นที่ก่อสร้างได้ และมีความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่

ถ้าล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่รับสัมปทาน เพราะเข้าพื้นที่ไม่ได้ก็เริ่มก่อสร้างไม่ได้ และก็เริ่มเดินรถไม่ได้ ก็คงต้องมีการแก้ไขสัญญาแก้ไขในเรื่องของเวลาและรายละเอียด เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ในรายละเอียดเรื่องพวกนี้ ปกติจะมีรูปแบบที่มีการแก้ไขอยู่แล้ว

สำหรับกลไกในการแก้ไขสัญญา เท่าที่ทราบการร่างสัญญาลักษณะนี้ จะมีกฎหมายกำกับควบคุมเรื่องความโปร่งใสในการแก้ไขสัญญา ถามว่ามีความน่าเป็นห่วงไหมถ้ามีเงื่อนไขก็สามารถแก้ไขสัญญาได้ ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง แต่ถ้ามีการแก้ไขในอนาคตจริง การติดตามดูว่าแก้ไขส่วนใดบ้างที่เป็นส่วนสำคัญ คงต้องติดตามว่าแก้แล้วเป็นประโยชน์กับฝ่ายใดบ้าง เป็นประโยชน์กับฝ่ายรัฐ หรือเอื้อประโยชน์กับเอกชน